Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Bina Bilgisi-I MIM 1012016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler(Ayrıldı) Yrd.Doç.Dr. İlknur YÜKSEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciyi meslek, bina ve çevresi konusunda temel bilgilerle donatmak, mekan düzenleme ilkelerini, insan, insan boyutları, gereksinmeleri ve çevre ilişkilerinden hareketle “konut” ölçeğinde aktarmak
Dersin İçeriğiMimarlık kavramları, insan ve insan boyutları, insan-çevre ilişkileri, bina-çevre ilişkileri, insan-bina-çevre ilişkisinin konut üzerinden incelenmesi
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11.mimari tasarıma ilişkin temel bilgi ve kavramlar öğrenilmiş olacaktır 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14A
ÖÇ22. mimarlık ve çevre ilişkisi kavranmış olacaktır1, 2, 3, 4, 5, 10, 14A
ÖÇ33. mekan kavranmış olduğundan mekan tasarımı yapılabilecektir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14A
ÖÇ44.insan ve eylemleri üzerinden mekan ve tasarımı kavranır.1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 10:Beyin Fırtınası, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaAntropometri ve Ergonomi
2. HaftaKonuta ait mekanlara giriş, Konut tasarımı ilkeleri
3. HaftaKonutta yaşam alanındaki eylemler ve eylem alanlarının insanın ergonomik ve antropometrik ölçüleri ile ilişkilendirilmesi
4. HaftaBireysel antropometrik ölçülerin tanınmaya başlaması ile eylemler üzerinden çevre ile ilişkilerin kurulmaya başlaması
5. HaftaKonutta yıkanma ve temizlenme ile ilgili mekanların kullanımı insan ile ilişkisi ve ölçülerin insanın ergonomik ve antropometrik ölçüleri ile ilişkilendirilmesi
6. HaftaKonutta yemek eylemi ve eylem alanlarının insanın ergonomik ve antropometrik ölçüleri ile ilişkilendirilmesi
7. HaftaMekanların çizimlerle ifadesi ve çizimler üzerinde değerlendirme
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKonutta mutfak alanına ait eylemler ve eylem alanlarının insanın ergonomik ve antropometrik ölçüleri ile ilişkilendirilmesi
10. HaftaMekanlar ve eylem alanları ile ilgili çizimler ve üzerinde etüdler
11. HaftaDers içi çizimlerle üzerinden değerlendirmeler
12. HaftaKonutta yatma ve özel alanlarda eylem ve gerekli eylemlerin insanın ergonomik ve antropometrik ölçüleri ile ilişkilendirilmesi (çocuklarla ilgili bilgiler)
13. HaftaKonutta yatma ve özel alanlarda eylem ve gerekli eylemlerin insanın ergonomik ve antropometrik ölçüleri ile ilişkilendirilmesi (ebeveyn odası)
14. HaftaDers içi çizimlerle üzerinden değerlendirmeler
15. HaftaÖğrenilen genel ve özel alanların organizasyonu
16. HaftaFinalFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDersin içeriği ile ilgili tüm yayınlardan yararlanılabilir, zorunlu kaynak bulunmamaktadır.
Diğer Kaynaklar1. Bina Bilgisi, F. Evci – E.F. Arcan, birsen yayınları 2. Periyodik dergileri izlemek (Yapı Dergisi, Mimarlık-Dekorasyon, Tasarım vb.) 3. Yaşanan Mimari, Rasmussen, YEM yayınları 4. Mimarlık Kavramları, D. Kuban, YEM yayınları 5. Kültür – Sanat – Mimarlık, B. Özer, YEM yayınları 6. Mimarlıkta Süreç....., U. İzgi, YEM yayınları 7. Mutluluğun Mimarisi, Alain de Botton, Sel yayınları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.X
PÇ2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.X
PÇ3Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.X
PÇ4Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.X
PÇ5Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.X
PÇ6Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.X
PÇ7Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.X
PÇ8Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.X
PÇ9Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.X
PÇ10Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.X
PÇ11Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü34
Toplam İş Yükü / 25 (s)34 / 25
Dersin AKTS Kredisi1

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"