Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Gıda Muhafaza TeknikleriGIM 4122016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ertan ERMİŞ
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gıdaların kalitelerini devam ettirmede muhafaza teknikleri önemini açıklamak, etkili ve yeni geliştirilen muhafaza teknikleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek, farklı gıda maddeleri için en uygun olan muhafaza uygulamalarının belirlenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiGıdaların bileşimi ve gıda muhafazasının temelleri, geleneksel ve endüstriyel olarak uygulanan muhafaza yöntemleri ile yeni gelişmekte olan muhafaza yöntemleri ve uygulama alanları, muhafaza yöntemlerinin avantajları ve dezavantajları
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1dersi alan öğrenci, Gıdaların bileşimleri ve özelliklerini ,Gıdanın bozulmasına neden olan temel faktörlerden ve raf ömrünü arttıracak yeni teknolojileri, Gıda muhafazasında etkili olan teknikleri anlar ve farklı gıdalar için doğru tekniği seçebilir.1, 2, 10A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGıda Muhafazasının Temelleri, Proses ve Raf ömrü süresince Biyokimyasal, Reolojik ve Mikrobiyal değişimler
2. HaftaGeleneksel Muhafaza Tekniklerine Giriş
3. HaftaIsıl İşleme Dayalı muhafaza yöntemleri
4. HaftaSoğuk İşlem Muhafaza Yöntemleri
5. HaftaPaketleme Yöntemlerine Dayanan Muhafaza Teknikleri 1
6. HaftaPaketleme Yöntemlerine Dayanan Muhafaza Teknikleri 2
7. HaftaYeni Ambalaj Teknolojileri ve Yenilebilir Film Kaplamalar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaVurgulu Elektrik Alan (PEF)
10. HaftaOhmik Sistem Uygulamaları
11. HaftaIR Uygulamaları
12. HaftaGıdalarda Ultrason ve Ultraviyole Uygulamaları
13. HaftaGıdalarda Yüksek Basınç Uygulamaları
14. HaftaGıda Muhafazasında Nanoteknolojik Uygulamalar
15. Haftagenel tekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuBaysal,T.,İçier,F. Gıda Mühendisliğinde Isıl Olmayan Teknolojiler, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012.
Diğer KaynaklarBarbosa-Canovas,G.V.,Tapia,M.S.,Cano,M.P. Novel Food Processing Technologies, CRC Press,2005.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ödev 125
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü77
Toplam İş Yükü / 25 (s)77 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"