Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Gıda Biyoteknolojisi GIM 4082016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Banu METİN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Banu METİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Biyoteknolojinin ne olduğu, genler ve genomlarla ilgili temel bilgiler ile rekombinant DNA teknolojisi, protein üretimi, mikrobiyal biyoteknoloji, bitki biyoteknolojisi, biyoteknoloji mevzuatı ve etik konular ile ilgili bilgileri kazandırmak
Dersin İçeriğiBiyoteknoloji türleri, hücre yapısı, DNA, RNA, protein sentezi, gen ekspresyon kontrolü, mutasyonlar, rekombinant DNA teknolojisi, protein üretimi, mikrobiyal biyoteknoloji, bitki biyoteknolojisi, biyoteknoloji mevzuatı ve etik konular
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Yüzyüze sınavlar1, 2, 3, 4A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş, biyoteknoloji nedir? Biyoteknoloji türleriDers notları ilgili kısım
2. HaftaGenler ve genomlar: Hücre yapısı, DNA ve kromozomlarDers notları ilgili kısım
3. HaftaGenler ve genomlar: RNA ve protein senteziDers notları ilgili kısım
4. HaftaGenler ve genomlar: Gen ekspresyonu kontrolü, mutasyonlarDers notları ilgili kısım
5. HaftaRekombinant DNA teknolojisi ve genomik: Restriksiyon enzimleriDers notları ilgili kısım
6. HaftaRekombinant DNA teknolojisi ve genomik: İlgili geni nasıl tanır ve klonlarız?Ders notları ilgili kısım
7. HaftaRekombinant DNA teknolojisi ve genomik: Agaroz jel elektroforezi ve restriksiyonDers notları ilgili kısım
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaRekombinant DNA teknolojisi ve genomik: DNA dizilemeDers notları ilgili kısım
10. HaftaRekombinant DNA teknolojisi ve genomik: BiyoinformatikDers notları ilgili kısım
11. HaftaÜrün olarak proteinler, protein yapıları, protein üretimiDers notları ilgili kısım
12. HaftaMikrobiyal biyoteknoloji: araç olarak mikroplarDers notları ilgili kısım
13. HaftaMikrobiyal biyoteknoloji: mikrobiyal tanılamaDers notları ilgili kısım
14. HaftaBitki BiyoteknolojisiDers notları ilgili kısım
15. HaftaBiyoteknoloji mevzuatı, etik konularDers notları ilgili kısım
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notuders notları (lecture notes)
Diğer Kaynaklar1. Thieman WJ ve Palladino MA (2013) Biyoteknolojiye Giriş. Çeviri Editörü: Mücella Tekeoğlu. Palme Yayıncılık 2. Aran N (2012) Gıda Biyoteknolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Kısa Sınav 110
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.005.0080.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav1.001.001.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü131
Toplam İş Yükü / 25 (s)131 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"