Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Gıda Makine ve Ekipmanları GIM 3112016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Halime PEHLİVANOĞLU
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Halime PEHLİVANOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin gıda isleme makineleri, ekipmanları ve teknolojisi hakkında bilgi edinmesini sağlamak.
Dersin İçeriğiÖğrencilerin gıda isleme makineleri, ekipmanları ve teknolojisi hakkında bilgi edinmesini sağlamak.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Gıda Endüstrisinde kullanılan Hammadde hazırlık,Ön işlem,ısıl işlem ve paketleme makinalarının neler olduğu,çalışma prensipleri ,özellikleri ve kullanıldığı alanlar.1, 2, 4, 5, 10A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGıda endsütrisinde makine ve ekipmanların önemi1-sa 11-23
2. HaftaHammadde hazırlık makineleri, tartma ve ölçme aletleri1-sa 25-41
3. HaftaHammadde hazırlık makineleri, taşıma ve iletim düzenleri,mekanik götürücüler1-sa 42-35
4. HaftaHammadde hazırlık makineleri, taşıma ve iletim düzenleri,Pnömatik ve hidrolik götürücüler1-sa 35-72
5. HaftaGıda ön işlem ve temizlik makineleri,sap ayırma,kabuk soyma ve çekirdek çıkarma makineleri1-sa 80-97
6. HaftaÜretim makineleri1-sa 102-125
7. HaftaÜretim makineleri devam1-sa 125-157
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKarıştırma ve Karışımlama makineleri1-sa 157-198
10. HaftaIsıl işlem makine ve ekipmanları giriş1-sa 201-256
11. HaftaIsıl işlem makine ve ekipmanları evaporatörler1-sa 256-279
12. HaftaIsıl işlem makine ve ekipmanları dearatörler,deodorizatörler1-sa 279-285
13. HaftaIsıl işlem makine ve ekipmanları, Kondensörler1-sa 285-297
14. HaftaIsıl işlem makine ve ekipmanları Haşlama,pişirme ve kızartma makineleri1-sa 297-387
15. HaftaAmbalajlama makineleri1-sa 389-452
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuGıda Endüstrisi Makineleri Prof.Dr.İlbilge Saldamlı
Diğer KaynaklarGıda Makine ve Ekipmanları Yard.Doç.Dr. Ali Topçu Hacettepe Üniversitesi Ders Notlerı
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 110
3Ödev 110
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)2.0016.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav1.0012.0012.0000
5Ödev1.0015.0015.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final0.000.000.0000
Toplam İş Yükü74
Toplam İş Yükü / 25 (s)74 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"