Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Organik KimyaKIM 1082016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Merve TOMAŞ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Merve TOMAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gıda Mühendisliğine yönelik organik kimya temel konularının ve kavramlarının verilmesi, Gıda Mühendisi olarak mezun olabilecek öğrencilerin organik teknolojilerdeki süreçleri ve sentezleri daha iyi anlayabilecek duruma gelmelerinin sağlanması olup ayrıca organik yapıların özelliklerinin ve reaksiyonlarının kavranmasıdır.
Dersin İçeriğiOrganik kimyanın temel prensipleri, reaksiyonları, organik reaksiyonlardaki proses tipleri ve reaksiyon kademeleri.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Organik kimyanın önemini kavrar.1, 2, 3, 15A
ÖÇ2Organik yapıların sınıflandırılmasını kavrar ve uygular.1, 2, 3, 15A
ÖÇ3Organik yapıları IUPAC sistemine göre tanımlar ve uygular.1, 2, 3, 15A
ÖÇ4Organik yapıların kimyasal sentezlerini kavrar ve uygular.1, 2, 3, 15A
ÖÇ5Organik yapıların fiziksel özelliklerini ve reaksiyonlarını kavrar ve uygular.1, 2, 3, 15A
ÖÇ6Kaynak araştırma, bilgiye ulaşma ve sunma becerisi kazanır.1, 2, 3, 15A
ÖÇ7Grup olarak çalışma ve sunma becerisi kazanır.1, 2, 3, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaOrganik Kimyaya Giriş
2. HaftaOrganik Kimyanın Yapı Teorisi ve Lewis Gösterimi
3. HaftaOrganik Yapıların Sınıflandırılması
4. HaftaOrganik Yapıların IUPAC Sistemine Göre Adlandırılması
5. HaftaSiklo Alkanların, Alken ve Siklo Alkenlerin IUPAC Sistemine Göre Adlandırılması
6. HaftaAlkanların Fiziksel Özellikleri ve Elde Ediliş Yöntemleri (Sentezleri)
7. HaftaAlkanların Kimyasal Reaksiyonları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAlkenlerin Fiziksel Özellikleri, Sentezleri ve Kimyasal Reaksiyonları
10. HaftaAlkinlerin (Asetilen) Fiziksel Özellikleri, Sentezleri ve Kimyasal Reaksiyonları
11. HaftaAlkollerin Özellikleri, Sentezleri ve Kimyasal Reaksiyonları
12. HaftaEterlerin Adlandırılması, Sentezleri ve Reaksiyonları
13. HaftaAldehit ve Ketonların Adlandırılması, Fiziksel Özellikleri, Sentezleri ve Reaksiyonları
14. HaftaKarboksilik Asitlerin Adlandırılması, Fiziksel Özellikleri, Sentezleri ve Reaksiyonları
15. HaftaAromatik Bileşiklerin Adlandırılması, Fiziksel Özellikleri, Sentezleri ve Reaksiyonları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSolomons, G., Fryhle, C., Çev. Ed. Güral Okay, Yılmaz Yıldırır, Organik Kimya, Literatür Yayınları, İstanbul, 2002.
Diğer KaynaklarTüzün, C., Organik Kimya, Palme Yayıncılık, Ankara, 2006.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Ödev 110
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav1.005.005.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.005.005.0000
Toplam İş Yükü79
Toplam İş Yükü / 25 (s)79 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"