Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Genel Kimya KIM 1012016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler(Ayrıldı) Dr. Bahar BİRSÖZ TERZİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere madde ve kimya ilişkisi ile kimyasal kanun ve kavramları, formül ve denklemlerle ilgili hesaplamaları, madde ve malzemenin yapısını ve yapısında meydana gelen değişimleri, öğrencilerin ihtiyacı olan çözeltileri hazırlayabilmeyi ve çözeltilerin özelliklerini öğretmek. Bunlara ek olarak, öğrenciye kimyanın Gıda mühendisliğinde kullanılabilirliğini sağlamak.
Dersin İçeriğiAtomlar, temel kimyasal tepkimeler, sulu çözeltiler, gazlar, asitler ve bazlar, kimyasal denge, kimyasal kinetik, organik bileşikler, kimyasal bağlar, indirgenme-yükseltgenme, periyodik tablo ve özellikleri
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Atomların elektron düzenlerine bağlı olarak kimyasal bağları kavrar ve Lewis yapısını oluşturur.1, 2, 3, 15A
ÖÇ2Kimyasal reaksiyonları tamamlar ve hesaplamalarını yapar.1, 2, 3, 15A
ÖÇ3 Gazlar, sıvılar ve katıların ayırt edebilme özelliklerini kavrar ve uygular.1, 2, 3, 15A
ÖÇ4Gıda ürünlerinin fiziksel özelliklerini laboratuvarda ölçer, sonuçlarını değerlendirir ve raporlar.1, 2, 3, 15A
ÖÇ5Çözelti hazırlama, titrasyon v.b. deneyleri laboratuvarda uygulayarak sonuçlarını yorumlar ve raporlar.1, 2, 3, 15A
ÖÇ6Reaksiyon hızı ifadesini kavrar ve hesaplar.1, 2, 3, 15A
ÖÇ7asit ve baz kavramlarını öğrenir ve titrasyon hesaplamaları yapar1, 2, 3, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGenel Kimyaya giriş
2. HaftaMaddenin Özellikleri ve Ölçümü
3. HaftaAtomlar ve Atom Kuramı
4. HaftaKimyasal Bileşikler
5. HaftaKimyasal Tepkimeler
6. HaftaSulu Çözelti Tepkimelerine Giriş
7. HaftaGazlar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaPeriyodik Çizelge ve Bazı Atom Özellikleri
10. HaftaKimyasal Bağ ve Bağ Teorileri
11. HaftaKimyasal Denge
12. HaftaKimyasal Kinetik/ Kısa Sınav
13. HaftaAsitler ve Bazlar
14. HaftaAsitler ve Bazlar
15. HaftaOrganik Bileşikler
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuGenel Kimya, İlkeler ve Modern Uygulamalar; Petrucci, Harwood, Herring; Palme Yayıncılık
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav1.0010.0010.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü126
Toplam İş Yükü / 25 (s)126 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"