Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Gıda ve BeslenmeGIM 4232016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Mehmet DEMİRCİ
Dersi VerenlerProf. Dr. Mehmet DEMİRCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gıda kimyası bilgileri eşliğinde gıda bileşenlerinin insan metabolizmasındaki durumları, besinlerin seçimi ve gıda kayıplarının değerlendirilmesi konusunda bilgi vermek.
Dersin İçeriğiBeslenmenin önemi ve doğru beslenmenin kuralları, gıdaların bileşenleri ve besinlerin görevleri, besin seçimi, insan metabolizması, vücut yapısı ve bileşimi, enerji, karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, su, mineral maddeler, besleyici olmayan maddeler, gıda güvenliği, gıda kayıpları, insanların durumuna uygun beslenme, beslenme şekilleri, günlük yemek planlarının hazırlanması, toplu beslenme endüstrisi, gıda zehirlenmeleri.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Doğru beslenmenin kuralları ve beslenmenin önemini öğrenmek1, 2, 5, 14A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 5:Gösterim, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGıdaların Bileşenleri ve Görevleri, Beslenme Durumu ve Önemi, MetabolizmaBeslenme
2. Haftaİnsan Vücudunun Yapısı ve Bileşimi, Beslenme Açısından EnerjiBeslenme
3. HaftaKarbonhidartların Önemi,Yapısı,Fonksiyonları ve Tüketim TavsiyeleriBeslenme
4. HaftaProteinlerin Yapısı ve Biyolojik Değeri, Nitrojen Dengesi, Tüketim TavsiyeleriBeslenme
5. HaftaYağların Önemi,Yapısı ve Fonksiyonları, Yağ Tüketimi İçin TavsiyelerBeslenme
6. HaftaVitaminlerin Önemi ve Tüketim TavsiyeleriBeslenme
7. HaftaSuyun Önemi, Su Dengesi ve Sağlıklı Su TeminiBeslenme
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMineral Maddelerin Önemi ve ÖzellikleriBeslenme
10. HaftaFonksiyonel GıdalarBeslenme
11. HaftaGıda Maddelerinin KalitesiBeslenme
12. Haftaİnsanların Durumuna Göre BeslenmeBeslenme
13. HaftaBeslenme ŞekilleriBeslenme
14. HaftaGünlük Yemek Planının HazırlanmasıBeslenme
15. HaftaToplu Beslenme Endüstrisi ve YönetimiBeslenme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuProf.Dr.Mehmet Demirci, Beslenme , Gıda Teknolojisi Derneği Yayın No:44, 2014
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 110
3Kısa Sınav 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.003.0042.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.001.0014.0000
3Ara Sınav1.007.007.0000
4Kısa Sınav1.003.003.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü76
Toplam İş Yükü / 25 (s)76 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"