Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Gıda Katkı Maddeleri GIM 3082016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Mehmet DEMİRCİ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mustafa YILDIZ, Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gıda üretiminde kullanılan katkı maddelerinin özellikleri, toksiditesi, kullanım alan ve amaçları hakkında bilgilendirmek.
Dersin İçeriğiGıda üretiminde kullanılan katkı maddelerinin özellikleri, toksiditesi, kullanım alan ve amaçları hakkında bilgilendirmek.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Gıda katkı maddelerinin insan sağlığı üzerine etkilerini öğrenmek, Gıda katkı maddelerinin uygulamadaki durumları hakkında bilgi sahibi olmak.1, 2, 3, 4, 5A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin genel tanıtımı içeriğinin açıklanması, katkı maddeleri ile ilgili yasal düzenlemeler.
2. HaftaKatkı maddelerinin tanımı, toksikolojik değerlendirmeleri, kullanımında dikkat edilecek hususlar, ilgili terim ve kısaltmalar.
3. HaftaGıdaların besince zenginleştirilmesi, vitaminler ve amino asitler.
4. HaftaAntimikrobiyal maddeler.
5. HaftaAntioksidanlar.
6. HaftaAsitler ve Çelatlar.
7. HaftaStabilizörler ve Nişasta.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEmülgatörler ve Polioller
10. HaftaLezzet Maddeleri ve Lezzet Arttırıcılar.
11. HaftaTatlandırıcılar
12. HaftaRenk Maddeleri
13. HaftaFosfatlar
14. HaftaTopaklanmayı Önleyiciler
15. HaftaParlatıcılar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuGıda Katkı Maddeleri KitabıProf. Dr. Songül Çakmakçı Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Erzurum.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Kısa Sınav 110
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.003.0042.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.001.0014.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav1.0010.0010.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü101
Toplam İş Yükü / 25 (s)101 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"