Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Meyve Sebze Teknolojisi GIM 3072016 - 2017T : 3+U : 033.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Banu METİN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Banu METİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Meyve ve sebzeleri işleme teknolojisi ve muhafaza yöntemleri ile ilgili temel bilgileri kazandırmak
Dersin İçeriğiMeyve ve sebzelerin bileşimi, işlemede oluşan başlıca değişimler, ön işlemler, konserve,reçel, salça, meyve suyu üretim teknolojileri, meyve ve sebzelerin soğukta, dondurarak, kurutarak, koruyucu bileşiklerle ve ışınlarla muhafazası, minimal işlenmiş gıdalar
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Yüz yüze sınavlar1, 2, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaMeyve ve sebzeleri bileşimiDers notları ilgili konu başlığı. Cemeroğlu cilt 1, 1-119.
2. HaftaMeyve ve sebzelerin işlenmelerinde oluşan başlıca değişimlerDers notları ilgili konu başlığı. Cemeroğlu cilt 1, 198-213.
3. HaftaMeyve ve sebzelerin işlenmesinde uygulanan ön işlemlerDers notları ilgili konu başlığı. Cemeroğlu cilt 2, 4-34.
4. HaftaKonserve üretim teknolojisiDers notları ilgili konu başlığı. Cemeroğlu cilt 2, 368-396, 170-209.
5. HaftaKonserve üretim teknolojisiDers notları ilgili konu başlığı. Cemeroğlu cilt 2, 216-311
6. HaftaReçel üretim teknolojisiDers notları ilgili konu başlığı. Cemeroğlu cilt 2, 441-477.
7. HaftaSalça üretim teknolojisiDers notları ilgili konu başlığı. Cemeroğlu cilt 2, 403-437
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMeyve suyu üretim teknolojisiDers notları ilgili konu başlığı. Cemeroğlu cilt 1, 391-447.
10. HaftaMeyve suyu üretim teknolojisiDers notları ilgili konu başlığı. Cemeroğlu cilt 1, 447-529.
11. HaftaMeyve suyu üretim teknolojisiDers notları ilgili konu başlığı. Cemeroğlu cilt 1, 531-675.
12. HaftaMeyve ve sebzelerin soğukta depolanmalarıDers notları ilgili konu başlığı. Cemeroğlu cilt 1, 327-387.
13. HaftaDondurarak ve kurutarak muhafazaDers notları ilgili konu başlığı. Cemeroğlu cilt 2, 37-79, 121-136, 535-550.
14. HaftaKoruyucu bileşiklerle, ışınlarla ve diğer yöntemlerle muhafazaDers notları ilgili konu başlığı. Cemeroğlu cilt 1, 283-315.
15. HaftaMinimal işlenmiş meyve ve sebzelerDers notları ilgili konu başlığı. Cemeroğlu cilt 1, 251-279.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1. Cemeroğlu BS. (2013) Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Cilt 1. Bizim Grup Basımevi. 2. Cemeroğlu BS. (2013) Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Cilt 2. Bizim Grup Basımevi.
Diğer Kaynaklar1. Acar J, Gökmen V, Us F. (2011) Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Cilt 1. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi. 2. Acar J, Gökmen V, Us F. (2011) Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Cilt 1. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav1.001.001.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü83
Toplam İş Yükü / 25 (s)83 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"