Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Gıda Analizleri GIM 3012016 - 2017T : 2+U : 244.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ertan ERMİŞ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Ertan ERMİŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı; lisans eğitimi alan öğrencilere, genel laboratuvar tekniklerini ve sıklıkla kullanılan analizlerin esasını ve uygulamasını öğretmektir.
Dersin İçeriğiÖrnek alma, örnek hazırlama, gıda maddelerine uygulanan temel gıda analiz teknikleri: nem, toplam kuru madde, çözünen ve çözünmeyen madde, kül, pH, asitlik, karbonhidart, yağ, protein, vitamin, reolojik ve duyusal analizler.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Dersi başarı ile bitiren öğrenci; 1-Temel gıda analiz tekniklerini bilir ve uygular, 2-analiz sonuçlarını yorumlar, 3-sonuçları uygun formatta rapor eder, 4- gıda analizlerinde kullanılan yeni teknikler hakkında bilgi sahibi olur ve uygun metot seçer1, 2, 10, 13A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 10:Beyin Fırtınası, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGıda Analizleri Girişsayfa 3-4
2. HaftaÖrnek Alma ve Veri Analizisayfa 51-70
3. HaftaVeri analizi, doğruluk ve kesinlik kavramları, analiz raporu içeriği ve yazım kurallarısayfa 51-70
4. HaftaNem ve Kuru Madde Analizlerisayfa 81-103
5. HaftaKül ve Mineral Analizlerisayfa 103-113
6. HaftapH ve asitlik analizlerisayfa 207-227
7. HaftaVitamin Analizlerisayfa 175-189
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYağ Analizlerisayfa 113-131
10. HaftaProtein Analizlerisayfa 131-143
11. HaftaKarbonhidrat Analizlerisayfa 143-175
12. HaftaDuyusal Analizler
13. HaftaReolojik Analizlersayfa 503-517
14. HaftaGenel tekrar
15. HaftaGenel tekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuFood Analysis, 3rd Ed. 2003. S. Suzanne Nielsen,. Kluver Academic
Diğer KaynaklarMethods of Analysis of Food Components and Additives, Second Edition, 2012 by CRC Press - 534 Page, Editor: Semih Otles, Ege University, Izmir, Turkey
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Uygulama 125
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi25.001.0025.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev5.005.0025.0000
6Uygulama16.002.0032.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü117
Toplam İş Yükü / 25 (s)117 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"