Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Fizik-I LaboratuvarıFIZ 1032016 - 2017T : 0+U : 222.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Yahya Kemal YOĞURTÇU
Dersi VerenlerProf. Dr. Yahya Kemal YOĞURTÇU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fizik I (Mekanik ) dersinde öğretilen teorik bilgilerin yapılacak deneylerle kalıcı olarak kavratılmasını sağlamak.
Dersin İçeriğiDeneyler
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Fiziğin temel kanunlarını mekanik sistemlere uygular.13C, F
ÖÇ2Statik, kinematik ve dinamik süreçlerini analizini yapar13C, F
ÖÇ3Statik, kinematik ve dinamik süreçleri modeller ve bu modelleri çözümler.13C, F
Öğretim Yöntemleri:13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması
Ölçme Yöntemleri:C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDeneylerin tanıtımı ve laboratuvar çalışmaları hakkında bilgi verilmesi
2. HaftaDeney gruplarının oluşturulması
3. Haftaölçme
4. HaftaYüzey gerilimi
5. HaftaViskozite
6. HaftaMikrodalga
7. HaftaEsneklik
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMetallerin ısı kapasitesi
10. HaftaZorlamalı salınım
11. HaftaMerkezcil kuvvet
12. HaftaEsnek ve esnek olmayan çarpışma
13. HaftaEksik deneylerin tamamlanması
14. HaftaEksik deneylerin tamamlanması
15. HaftaEksik deneylerin tamamlanması
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDeney föyleri
Diğer KaynaklarFizik I dersi kaynakları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.001.0016.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev10.002.0020.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final0.000.000.0000
Toplam İş Yükü68
Toplam İş Yükü / 25 (s)68 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"