Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Uygulamalı Bilgisayar Programlama BIM 2212016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç. Dr. Ersoy ÖZ
Dersi VerenlerDoç. Dr. Ersoy ÖZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gıda Müh. Uygulamalarını Bilgisayar Yardımı ile Çözümü.
Dersin İçeriğiGıda Müh. Uygulamalarını Bilgisayar Yardımı ile Çözümü.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.1, 2, 3, 4, 5, 6A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaVerilerin SPSS yazılımında ifadesi
2. HaftaSPSS ile Frekans dağılımları
3. HaftaOrtalamaların karşılaştırılması
4. HaftaSPSS ile Genel Lineer Model
5. HaftaSPSS ile Korelasyon
6. HaftaSPSS ile Regresyon
7. HaftaSPSS ile Kesikli Olasılık Dağılımları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSPSS ile Sürekli olasılık dağılımları
10. HaftaSPSS ile Örnekleme
11. HaftaSPSS ile parametrik olmayan testler
12. HaftaSPSS ile sınıflandırma
13. HaftaSPSS ile benzetim
14. HaftaSPSS ile Kalite Kontrol
15. Hafta
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSingh, R., P.,Computer Applications in Food Technology, Elsevier (1996)
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
3Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
4Ara Sınav1.001.001.0000
5Kısa Sınav0.000.000.0000
6Ödev0.000.000.0000
7Uygulama0.000.000.0000
8Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü98
Toplam İş Yükü / 25 (s)98 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"