Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Akışkanlar Mekaniği GIM 2062016 - 2017T : 2+U : 025.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Banu METİN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Banu METİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Akışkanların özellikleri, akışkanlar mekaniği temel kavramları, borular ve kapalı kanallardan akış
Dersin İçeriğiAkışkanların özellikleri, akışkanlar mekaniği temel kavramları, borular ve kapalı kanallardan akış
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Yüzyüze sınavlar1, 2, 3, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş, akışkan nedir?Ders notları ilgili kısım
2. HaftaBasınç ve akışkan statiğiDers notları ilgili kısım
3. HaftaAkışkan dinamiği, viskozite, akışkanların reolojik özellikleriDers notları ilgili kısım
4. HaftaAkışkan akış tipleri ve Reynolds sayısıDers notları ilgili kısım
5. HaftaTüm kütle denkliği ve süreklilik eşitliğiDers notları ilgili kısım
6. HaftaTüm enerji denkliğiDers notları ilgili kısım
7. HaftaTüm enerji denkliğiDers notları ilgili kısım
8. HaftaAra sınavAra Sınav
9. HaftaBernoulli eşitliğiDers notları ilgili kısım
10. HaftaBorularda akış ve tasarım eşitlikleriDers notları ilgili kısım
11. HaftaBorularda akış ve tasarım eşitlikleriDers notları ilgili kısım
12. HaftaBorularda akış ve tasarım eşitlikleriDers notları ilgili kısım
13. HaftaAkışkanların akışının ölçülmesiDers notları ilgili kısım
14. HaftaAkışkanların akışının ölçülmesiDers notları ilgili kısım
15. HaftaTekrarDers notları ilgili kısım
16. HaftaFinal sınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDers notları (Lecture notes) Geankoplis, C.J. 2011. Taşınma Süreçleri ve Ayırma Süreci İlkeleri. Dördüncü baskıdan çeviri, İzmir Güven Kitabevi, İzmir. (Geankoplis C.J. Transport Processes and Separation Principles)
Diğer KaynaklarÇengel, Y.A, Cimbala, J.M. 2008. Akışkanlar Mekaniği: Temelleri ve Uygulamaları. Birinci baskıdan çeviri, İzmir Güven Kitabevi, İzmir. Peker, S., Helvacı, Ş.Ş. 2013. Akışkanlar Mekaniği: Kavramlar, Problemler, Uygulamalar. Üçüncü Basım, Literatür Yayınları, İstanbul.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 110
3Kısa Sınav 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.005.0080.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav2.001.002.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü116
Toplam İş Yükü / 25 (s)116 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"