Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Gıda Mühendisliğine Giriş GIM 1022016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Mehmet DEMİRCİ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Banu METİN, Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gıda Mühendisliği konularının öğrencilere tanıtılması, temel kavramların verilmesi, mesleki bilinçlenmenin sağlanması
Dersin İçeriğiGıda Mühendisliği konularının öğrencilere tanıtılması, temel kavramların verilmesi, mesleki bilinçlenmenin sağlanması
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Gıda Mevzuatı, gıdaların bileşimi, Yağ işleme teknolojisi, Et ve et ürünleri teknolojisi, süt ve süt ürünleri teknolojisi hakkında bilgi sahibi yapmak.1, 2, 5, 16A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 5:Gösterim, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGenel olarak gıdaların bileşimi
2. HaftaGenel olarak Hububat işleme teknolojisi
3. HaftaGenel olarak Yağişleme teknolojisi
4. HaftaGenel olarak Et ve et ürünleri
5. HaftaGenel olarak Süt ve süt ürünleri
6. HaftaGenel olarak Meyve sebze işleme teknolojii
7. HaftaGıda muhafaza yöntemleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaGıdaların bozulması hakkında bilgiler
10. HaftaGıdaların bozulması hakkında bilgiler
11. HaftaGenel Gıda Mevzuatı
12. HaftaGenel Gıda Mevzuatı
13. HaftaGenel Değerlendirme
14. HaftaGenel Değerlendirme
15. HaftaGenel Değerlendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuProf. Dr. Mehmet Demirci - Gıda Mühendisliğine Giriş Ders Notları Prof. Dr. Bülent Nazlı - Gıda Mühendisliğine Giriş Ders Notları
Diğer KaynaklarProf. Dr. Mehmet Demirci Gıda Kimyası, 2014, İstanbul.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Kısa Sınav 110
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.002.0028.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.001.0014.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav1.008.008.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü75
Toplam İş Yükü / 25 (s)75 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"