Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Gıda Endüstrisinde Atık ve Yan ÜrünlerGIM 415E2016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Bülent NAZLI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere gıda endüstrisinin çeşitli kollarından elde edilen atıkların ve yan ürünlerin farklı endüstrilerde kullanılması, çevre ve insan sağlığına zararsız hale getirilmesi hakkında teorik ve uygulamaya dayalı birikim kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriğiÖğrencilere gıda endüstrisinin çeşitli kollarından elde edilen atıkların ve yan ürünlerin farklı endüstrilerde kullanılması, çevre ve insan sağlığına zararsız hale getirilmesi hakkında teorik ve uygulamaya dayalı birikim kazandırılmasıdır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, TGK Gıda Tebliğleri, TSE Standartlar 1, 2, 3, 5, 8, 10A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 5:Gösterim, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş
2. HaftaGıda endüstrisinde oluşan katı atıklar
3. HaftaGıda endüstrisinde oluşan sıvı atıklar
4. HaftaGıda endüstrisinde oluşan gaz atıklar
5. HaftaGıda endüstrisinde oluşan yan ürünler
6. HaftaGıda endüstrisinde oluşan atıkların halk sağlığı açısından önemi
7. HaftaGıda endüstrisinde oluşan yan ürünlerin ülke ekonomisi açısından önemi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKatı atık bertaraf yöntemleri
10. HaftaSıvı atık bertaraf yöntemleri
11. HaftaGaz atık bertaraf yöntemleri
12. HaftaYakma Fırınları
13. HaftaRendering sistemleri
14. HaftaYan Ürün değerlendirme
15. HaftaGeri kazanım sistemleri
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuProf.Dr.Bülent NAZLI Et Bilimi ve Teknolojisi ders notları, 2014, İZU Gıda Mühendisliği,İstanbul
Diğer KaynaklarProf.Dr.Yalçın YILDIRM, Et Endüstrisi. 2000, Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İstanbul.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.002.0028.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.001.0014.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü77
Toplam İş Yükü / 25 (s)77 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"