Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Özel GıdalarGIM 417E2016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. İbrahim GÜLSEREN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Şeker, kakao ve çikolata, şekerleme, çay ve kahve gibi gıdaların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri vererek ileride bu konuda karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri için gerekli alt yapıyı oluşturmak
Dersin İçeriğiŞeker, kakao ve çikolata, şekerleme, çay ve kahve gibi gıdaların üretim teknolojileri konusunda temel bilgileri vererek ileride bu konuda karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri için gerekli alt yapıyı oluşturmak
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Ticari öneme sahip özel gıda ürünlerinin teknolojisi hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır. 1, 2, 3, 4, 14, 16A, B, C, D, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 14:Bireysel Çalışma, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev, D:Proje / Tasarım, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaÖzel Gıdalar – GirişDers slaytları 1, 2
2. HaftaŞeker ve şekerlemeler – Türkiye’de ve dünyada şeker üretimi, şeker kanunu, şeker bitkileriDers slaytları 1, 2
3. HaftaŞeker ve şekerlemeler II – Şeker pancarı bileşenleri, şeker üretim teknikleri, tanımlarDers slaytları 1, 2
4. HaftaŞeker ve şekerlemeler III – Nişasta bazlı şekerler, şekerlemelerin tanımlanması, sert ve yumuşak şekerlemelerDers slaytları 1, 2
5. HaftaŞeker ve şekerlemeler IV – Yumuşak şekerleme tipleri, reçel, marmelat, jöleDers slaytları 1, 2
6. HaftaBal ve özellikleriDers slaytları 1, 2
7. HaftaGeleneksel ürünler - Helva, lokum, pişmaniye, pekmez, leblebi, Kemalpaşa tatlısı, kestane şekeri vb.Ders slaytları 1, 2
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKakao ve çikolata I – Kakao ve çikolata bileşenlerinin özellikleriDers slaytları 1, 2
10. HaftaKakao ve çikolata II – Çikolata üretimi, kalite kriterleriDers slaytları 1, 2
11. HaftaÇay ve kahve ürünleri I – Çayın bileşimi, işlenmesi, çay ürünleriDers slaytları 1, 2
12. HaftaÇay ve kahve ürünleri II – Kahvenin bileşimi, işlenmesi, kahve ürünleriDers slaytları 1, 2
13. HaftaYumurta; yumurta ve şeker içeren ürünlerin mikrobiyolojisi BaharatlarDers slaytları 1, 2
14. HaftaMakale sunumları IDers slaytları 1, 2
15. HaftaMakale sunumları IIDers slaytları 1, 2
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1. Arsan Bilişli (2013). Özel Gıdalar. Sidas, Çanakkale. Bu kitabın bir kopyasını kütüphanede bulabilirsiniz.
Diğer Kaynaklar2. AÖF Özel Gıdalar Kitabı 3. MEB-MEGEP Modülleri – Gıda Teknolojisi
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Kısa Sınav 110
3Ödev 115
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.002.0030.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.001.0015.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav1.005.005.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü80
Toplam İş Yükü / 25 (s)80 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"