Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Fermentasyon TeknolojisiGIM 407E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Banu METİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fermentasyonun temel prensipleri, starter kültürler ve fermente ürünlerin üretim teknolojileri
Dersin İçeriğiFermentasyonun tarihi, mikroorganizmalar ve mikrobiyal metabolizma, besiyeri formülasyonları, sterilizasyon, biyoreaktör tasarımı ve kontrolü, ekmek mayası , malt, bira, şarap, distile alkollü içkileri, sirke, turşu,zeytin üretimi, geleneksel fermente ürünler
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Yüz yüze sınavlar, ödev ve sunum değerlendirme1, 2, 3, 8A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş, fermantasyonun tarihiDers notu ilgili kısım
2. HaftaMikroorganizmalar ve mikrobiyal metabolizmaDers notu ilgili kısım
3. HaftaBesiyeri formulasyonları, sterilizasyon, biyoreaktör tasarımı ve kontrolüDers notu ilgili kısım
4. HaftaEkmek mayası üretimiDers notu ilgili kısım
5. HaftaMalt üretimiDers notu ilgili kısım
6. HaftaBira üretimiDers notu ilgili kısım
7. HaftaŞarap üretimiDers notu ilgili kısım
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaDistile alkollü içkiler üretimiDers notu ilgili kısım
10. HaftaSirke üretimiDers notu ilgili kısım
11. HaftaTurşu üretimiDers notu ilgili kısım
12. HaftaZeytin üretimiDers notu ilgili kısım
13. HaftaGeleneksel fermantasyon ürünleri: Şalgam, boza, tarhanaDers notu ilgili kısım
14. HaftaGeleneksel fermantasyon ürünleri: Kımız, hardaliyeDers notu ilgili kısım
15. HaftaTekrarTekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuBanu Metin, Fermentasyon Teknolojisi Ders notu (Lecture notes on Fermentation Technology)
Diğer Kaynaklar1. Hutkins RW (2006) Microbiology and Technology of Fermented Foods. Wiley-Blackwell. 2. Bamforth CW (2005) Food,Fermentation and Micro-organisms. Wiley-Blackwell. 3. Waites MJ, Morgan NL, Rockey JS, Higton G (2001) Industrial Microbiology: An Introduction. Blackwell Science Ltd.5. Aktan N, Yıldırım HK (2011) Sirke Teknolojisi. Sidas Media. 4. Aran N (2012) Gıda Biyoteknolojisi. Nobel Akademik Yayıncılık. 6. Aktan N, Kalkan Yıldırım (2012) Sofralık Zeytin Teknolojisi. Meta Basımevi.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Kısa Sınav 110
3Ödev 15
4Ödev 210
5Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav1.001.001.0000
5Ödev2.001.002.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü117
Toplam İş Yükü / 25 (s)117 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"