Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Enstrumental AnalizGIM 318E2016 - 2017T : 2+U : 245.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Banu METİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Enstrümental analiz, fizikokimyasal ya da biyolojik ilkelere bağlı çalışan analiz cihazları kullanarak gıdaların analizinde kullanılan yöntemler bütünüdür. Bu derste, gıdaların analizinde kullanılan cihazlar, bu cihazların çalışmasını olanaklı kılan ilkeler ile bu alandaki gelişmelerin incelenmesi hedeflenmektedir. Dersin teorik kısmına paralel olarak işlenecek laboratuvar uygulamaları ile öğrencilerin bu analizlerin uygulamalarını gözlemleyerek öğrenme olanakları bulunmaktadır.
Dersin İçeriğiEnstrümental analiz yöntemleri: Spektroskopik ve kromatografik yöntemlere ek olarak elektroforez ve polimeraz zincir reaksiyonu
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Yüzyüze sınavlar1, 2, 3, 8, 13, 15A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaEnstrümental analize giriş, ölçmenin temelleriDers notları ilgili kısım
2. HaftaRefraktometriDers notları ilgili kısım
3. HaftaPolarimetriDers notları ilgili kısım
4. HaftaSpektrometrik metodlara girişDers notları ilgili kısım
5. HaftaAtomik absorpsiyon, atomik floresans ve atomik emisyon spektrometriDers notları ilgili kısım
6. HaftaInfrared spektrometriDers notları ilgili kısım
7. HaftaKromatografik Yöntemlere GirişDers notları ilgili kısım
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaGaz KromatografisiDers notları ilgili kısım
10. HaftaYüksek Performanslı Sıvı KromatografisiDers notları ilgili kısım
11. HaftaElektroforezDers notları ilgili kısım
12. HaftaPolimeraz Zincir ReaksiyonuDers notları ilgili kısım
13. HaftaNükleer Manyetik Rezonans SpektroskopisiDers notları ilgili kısım
14. HaftaKütle spektrometriDers notları ilgili kısım
15. HaftaTekrarDers notları ilgili kısım
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDers notları (lecture notes)
Diğer KaynaklarSkoog, D.A., Holler, F.J., Nieman, T.A. 2013. Enstrümental Analiz İlkeleri. Altıncı baskından çeviri, Bilim Yayınevi.Y aşar Hışıl (2013) Enstrümental Gıda Analizleri. Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir. McMurry J. (1992) Organic Chemistry. Brooks/Cole Publishing Company, Pacific Groove, CA, USA.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Kısa Sınav 110
3Uygulama 120
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav1.001.001.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama16.002.0032.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü131
Toplam İş Yükü / 25 (s)131 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"