Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Süt TeknolojisiGIM 302E2016 - 2017T : 3+U : 256.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüÖğr. Gör. Marın NEIO DEMIRCI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sütün içerdiği maddeler hakkında, sütün diğer ürünlere işlenmesi sırasında meydana gelen mikrobiyolojik ve biyokimyasal değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmak.Sütün beslenme ve içerik özellikleri ile ilgili genel bilgilerin verilmesi. Süt ürünlerinin üretim teknolojileri, fermente süt ürünleri ve bu ürünlerin beslenme açısından önemlerini içermektedir.
Dersin İçeriğiSütün içerdiği maddeler hakkında, sütün diğer ürünlere işlenmesi sırasında meydana gelen mikrobiyolojik ve biyokimyasal değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmak.Sütün beslenme ve içerik özellikleri ile ilgili genel bilgilerin verilmesi. Süt ürünlerinin üretim teknolojileri, fermente süt ürünleri ve bu ürünlerin beslenme açısından önemlerini içermektedir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sütün içerdiği maddeler hakkında, sütün diğer ürünlere işlenmesi sırasında meydana gelen mikrobiyolojik ve biyokimyasal değişiklikler hakkında bilgi sahibi olmak.Sütün beslenme ve içerik özellikleri ile ilgili genel bilgilerin verilmesi.1, 2, 5, 12A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 5:Gösterim, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSüt teknolojisi - giriş
2. HaftaSütün özellikleri
3. HaftaSütün mikrobıolojik özellikleri
4. HaftaSütün mikroflorası
5. HaftaSütün biyolojik elemanlar
6. HaftaSütün miktar ve bileşiminde oluşan değişiklikler
7. HaftaAnormal sütler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİçme sütleri
10. HaftaFermente süt ürünleri
11. HaftaTereyağı teknolojisi ve tereyağı hataları
12. HaftaPeynir teknolojisi ve peynir hata oluşum nedenleri
13. HaftaPeynir teknolojisi ve peynir hata oluşum nedenleri
14. HaftaDondurma teknolojisi
15. HaftaSüt tozu teknolojisi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuProf. Dr. Bülent NAZLI’nın Süt Teknolojisi ders notları
Diğer KaynaklarProf. Dr. Mustafa Üçüncü, Süt ve süt ürünleri teknolojisi, 2005.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 110
3Kısa Sınav 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.005.0070.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.002.0028.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0030.0030.0000
Toplam İş Yükü148
Toplam İş Yükü / 25 (s)148 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"