Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriBIM 155E2016 - 2017T : 1+U : 233.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Cengiz GÜNGÖR
Dersi VerenlerProf. Dr. Cengiz GÜNGÖR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilgisayarın gerekli donanım ve yazılım parçalarını öğrenmek ve gerekli MS Office programlarını kavrayarak kullanabilir düzeye gelmek.
Dersin İçeriğiBilgisayarın gereken donanım ve yazılım parçalarını öğrenmek ve gerekli MS Office programlarını kavrayarak kullanabilir düzeye gelmek.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11) Bilgisayar ve bilişim sistemlerine ait temel kavramları bilir.1, 2, 4, 5A, C
ÖÇ2e-posta yönetimini ve web tabanlı uygulamaları kullanmayı bilir.1, 2, 4, 5A, C
ÖÇ3İşletim sistemlerini kullanabilir ve ayarlarında değişiklik yapabilir.1, 2, 4, 5A, C
ÖÇ4İnternet hizmetini tanır, internet tarayıcılarını kullanabilir, interneti kullanarak araştırma yapabilir, İnternet güvenliği ve İnternet teknolojileri hakkında bilgi sahibi olur.1, 2, 4, 5A, C
ÖÇ5Kelime işlemci programlarını kullanarak belge oluşturabilir, kaydedebilir. Sayfa ayarlamalarını 1, 2, 4, 5A, C
ÖÇ6Kelime işlemci programlarını kullanarak belge oluşturabilir, kaydedebilir. Sayfa ayarlamalarını yapıp bu sayfaya metin girişi yapabilir, değiştirebilir, silebilir. Metin biçimlendirmeleri yapabilir, Tablo, Resim, Görüntü ve Grafikler ekleyebilir1, 2, 4, 5A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaIntroduction to Information and Communication Technologies, hardware and software
2. HaftaIntroduction to Microsoft PowerPoint; Creating a New Presentation, Using Templates, Adding a Slide, Changing a Slide Layout, Arranging Slides, Working with Tabs, Entering Text on a Slide, Changing Text Formats, Using the Format Painter, Formatting Bu
3. HaftaAdding a Picture and a Video, Adding a Table, Adding a Chart, Adding SmartArt, Adding a Hyperlink, Adding Transition Effects, Adding Animation Effects, Adding a Sound Clip ,
4. HaftaIntroduction to Microsoft Word; Entering Text, Applying Font Formats, Text Alignment, Changing Indents and Spacing, Working with Tabs, Applying Styles, Inserting Symbols, Using the Format Painter, Changing Margins, Adding Sections and Page Breaks, Cr
5. HaftaInserting Pictures; Resizing and Moving Pictures, Inserting Shapes, Using WordArt, Adding Text Boxes, Creating Charts,Creating a Table, Converting Text to a Table, Formatting a Table, Modifying the Table Layout, Screenshot, Preview, Printing Document
6. HaftaMicrosoft Onedrive, Google Documents
7. HaftaMail Merging with Excel and Word
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaIntroduction to Spreadsheets; Opening a Workbook and a Worksheet, Selecting Cells, Entering Text, Numbers, and Data, Using AutoComplete and AutoFill, Inserting and Deleting Rows and Columns, Inserting and Deleting Cells, Adjusting Column and Row Size
10. HaftaEntering Formulas, Entering Functions, Using the Insert Function Tool, Using AutoSum, Copying and Moving Formulas, Basic Mathematical Functions; SUM, PRODUCT, TOTAL, SUBTOTAL, Naming the Cells, AVERAGE, MAX, MIN, Inserting New Column, VLOOKUP, HLOOKU
11. HaftaSUMIF, Text; LEFT, RIGHT, CONCATENATE Database; DSUM, DMIN, DMAX, DCOUNT, DAVERAGE
12. HaftaImporting Data, Sorting the Data, Filter, Freezing the Panes, Solver, Data Validation, Combo Box, What If Analysis, Pivot
13. HaftaCreating a Chart; Enhancing a Chart, Modifying Chart Data, Changing Chart Types, heatmap
14. HaftaSplitting and Freezing a Worksheet; Customizing the Page Layout, Adding Headers and Footers, Modifying Page Breaks
15. HaftaPrinting the Workbook; Previewing and Printing the Worksheet, Printing Selected Data
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1- TEMEL BILGI TEKNOLOJILERI-I Yazarlar Prof.Dr. C. Hakan AYDIN,Doç.Dr. Mehmet Emin MUTLU, Ögr.Gör.Dr. Nejdet Karadag, Ögr.Gör.Dr. Ilker USTA, Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN, Yrd.Doç.Dr. Mehmet FIRAT, Yrd.Doç.Dr. Nilgün ÖZDAMAR KESKIN,Doç.Dr. Hasan ÇALISKAN,Doç.Dr. Elif TOPRAK, Ögr.Gör.Dr. Esra Pınar UÇA GÜNES, Yrd.Doç.Dr. Serp_l KOÇDAR Editörler Prof.Dr. T. Volkan YÜZER, Yrd.Doç.Dr. M. Recep OKUR 2- TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-II Yazarlar Prof.Dr. Kürşat ÇAĞILTAY, Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUŞ, Yrd.Doç.Dr. Engin KURŞUN, Prof.Dr. E. Nezih ORHON, Öğr.Gör. Engin Tamer ŞEN, Av.Dr. Barış GÜNAYDIN, Yrd.Doç.Dr. Mehmet Emin MUTLU, Dr. Özkan DALBAY, Dr. Tunç Durmuş MEDENİ, Arş.Gör. Nuri KARA, Yrd.Doç.Dr. Özgür YILMAZEL, Reha YURDAKUL , Oğuz ONAY Editör Yrd.Doç.Dr. Özgür YILMAZEL 3- Easy Office 2016,Patrice-Anne Rutledge 4- Step by Step Office Professional 2013, Joyce Cox, Joan Lambert, Curtis Frye
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 115
3Uygulama 110
4Final45
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama1.005.005.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü78
Toplam İş Yükü / 25 (s)78 / 25
Dersin AKTS Kredisi3

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"