Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Mühendislik Temel İşlemleri IGIM 212E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. İbrahim GÜLSEREN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Temel İşlemler I kapsamında kütle transferine dayalı ve/veya mekanik işlemler incelenecektir: Separasyon ve konsantrasyon, ekstrüzyon, karıştırma, öğütme-parçalama, homojenizasyon; gıdaların özellikleri, gıdaların bozulma kinetiği.
Dersin İçeriğiTemel İşlemler I kapsamında kütle transferine dayalı ve/veya mekanik işlemler incelenecektir: Separasyon ve konsantrasyon, ekstrüzyon, karıştırma, öğütme-parçalama, homojenizasyon; gıdaların özellikleri, gıdaların bozulma kinetiği.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Gıda üretiminde uygulanan başlıca temel işlemlerin fizikokimyasal dayanakları ile bu işlemlerin ürün özelliklerine etkilerinin anlaşılması. 1, 2, 3, 4, 8, 14, 15, 16A, B, C, D, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 8:Grup Çalışması, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev, D:Proje / Tasarım, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTemel İşlemler I – GirişDers slaytları
2. HaftaGıdaların ÖzellikleriDers slaytları
3. HaftaSeparasyon ve Konsantrasyon I: Osmotik KonsantrasyonDers slaytları
4. HaftaSeparasyon ve Konsantrasyon II & III: Sedimentasyon & Santrifüjleme1
5. HaftaSeparasyon ve Konsantrasyon IV: Filtrasyon1
6. HaftaExcel Oturumları-
7. HaftaSeparasyon ve Konsantrasyon V: Distilasyon1
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSeparasyon ve Konsantrasyon VI: Ekstraksiyon1
10. HaftaSeparasyon ve Konsantrasyon VII: Membran prosesleri1 Ders slaytları
11. HaftaSeparasyon ve Konsantrasyon VIII: Dondurarak konsantrasyonDers slaytları
12. HaftaKarıştırma II: Mikserlerin sınıflandırılması, viskozite, karışma derecesi, karıştırmada enerji ihtiyacı, karıştırmanın etkileri Ekstrüzyon ve şekil verme: Şekil verme, ekstrüzyon akış şeması ve ekipmanları, tek ve çift vidalı ekstrüderler, ekstrüzyDers slaytları
13. HaftaÖğütme: Katı ürünlerde parçacık boyutunun küçültülmesi, ilgili teoriler, öğütme düzenekleri, değirmenler, öğütme işlemlerinin gıda ürünlerine etkisiDers slaytları
14. HaftaHomojenizasyon I: Sıvı ürünlerde parçacık boyutunun küçültülmesi, ilgili teori ve düzenekler, homojenizasyon, emülsifikasyon, homojenizasyonun gıda ürünlerine etkisiDers slaytları
15. HaftaHomojenizasyon IIDers slaytları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1. Prof. Dr. Bekir S. Cemeroğlu (2013). Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler. 3. Baskı, Ankara.
Diğer Kaynaklar2. P. Fellows (2000). Food Processing Technology: Principles and Practice, 2nd ed. Woodhead Publishing Limited, İngiltere. 3. Romeo T. Toledo (2007). Fundamentals of Food Process Engineering, 3rd ed., Springer. 4. P.G. Smith (2011). Introduction to Food Process Engineering. 2nd Edition, Springer. 5. Christie J. Geankoplis (1993). Transport Processes and Unit Operations, 3rd ed. Prentice Hall. 6. http://www.nzifst.org.nz/unitoperations/ (Earle & Earle, NZIFST) (Bu kitaba online olarak ücretsiz ulaşılabilmektedir.)
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 110
3Kısa Sınav 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.002.0030.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav2.008.0016.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü121
Toplam İş Yükü / 25 (s)121 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"