Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Gıda Kimyası-IIGIM 210E2016 - 2017T : 2+U : 025.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gıdalarda su, karbonhidratlar, proteinler, lipidler, enzimler,mineral maddeler ve vitaminler gibi temel bileşenlerin kimyasal yapıları ve reaksiyonları ve gıda kalitesine her bir bileşenin etkisi kapsamında detaylı incelenmesi.
Dersin İçeriğiGıda işleme ve depolama, enzimatik olmayan esmerleşme reaksiyonları (karamelizasyon, askorbik asit oksidasyonu ve Maillard reaksiyonları) sırasında ortaya çıkan biyokimyasal olaylar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Gıdalarda su, karbonhidratlar, proteinler, lipidler, enzimler,mineral maddeler ve vitaminler gibi temel bileşenlerin kimyasal yapıları ve reaksiyonları ve gıda kalitesine her bir bileşenin etkisi kapsamında detaylı bilgilere sahip olması1, 2, 3, 15A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGıda Kimya II - Giriş
2. HaftaMineral maddeler
3. HaftaMineral maddeler
4. HaftaVitaminler
5. HaftaVitaminler
6. HaftaAlkoller
7. HaftaAlkaloidler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaGıda muhazafa yöntemleri
10. HaftaGıda muhazafa yöntemleri
11. HaftaGıda katkı maddeleri
12. HaftaGıda katkı maddeleri
13. HaftaAroma maddeleri
14. HaftaGıdalarda doğal olarak bulunan toksik maddeler
15. HaftaGıda kontaminantları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuMehmet Demirci, 2016. Gıda Kimyası. Gıda teknolojisi derneği yayın: İstanbul
Diğer KaynaklarMehmet Demirci, 2016. Gıda Kimyası. Gıda teknolojisi derneği yayın: İstanbul
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 110
3Ödev 110
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.002.0028.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.002.0028.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav2.005.0010.0000
5Ödev1.0020.0020.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0030.0030.0000
Toplam İş Yükü126
Toplam İş Yükü / 25 (s)126 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"