Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
TermodinamikGIM 208E2016 - 2017T : 2+U : 025.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Bayram ÜNAL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Klasik termodinamiğin temel prensiplerini öğretmek. Öğrencileri termodinamik ile ilgili mühendislik ile ilgili mühendislik problemlerini belirlemeleri, formüle edebilmeleri ve çözebilmeleri için eğitmek. Termodinamik sistemler için gerekli ikinci yasayla ilgili yöntemlerin uygulanmasını öğretmek. Buhar güç ve soğutma çevrimleri hakkında temel bilgiler vermek.
Dersin İçeriğiKlasik termodinamiğin temel prensiplerini öğretmek. Öğrencileri termodinamik ile ilgili mühendislik ile ilgili mühendislik problemlerini belirlemeleri, formüle edebilmeleri ve çözebilmeleri için eğitmek. Termodinamik sistemler için gerekli ikinci yasayla ilgili yöntemlerin uygulanmasını öğretmek. Buhar güç ve soğutma çevrimleri hakkında temel bilgiler vermek.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Temel termodinamik kavramlarını tanımlar.1A
ÖÇ2Enerji, entropi ve ekserji kavramlarını anlatır. Temel termodinamik kanunlarını listeler.1A
ÖÇ3Kapalı ve açık sistemlerde enerji analizi yapar. Kapalı ve açık sistemlerde entropi analizi yapar. Bir sistemin Ekserji analizini yapar. Bir sistemin genel enerji analizini yapar.1, 2, 3, 12, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 12:Örnek Olay, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBasınç, sıcaklık ölçümleri ve ölçekleri, termodinamiğin O. yasasıDers Notu
2. HaftaSaf madde ve ÖzelikleriDers Notu
3. HaftaHal postulası ve faz değişimleriDers Notu
4. HaftaFaz değişim diyagramlarıDers Notu
5. HaftaMükemmel gaz eşitliğiDers Notu
6. HaftaGerçek gaz denklemleriDers Notu
7. HaftaIsı ve işDers Notu
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİç enerji, Entalpi ve Özgül ısılarDers Notu
10. HaftaTermodinamiğin I . yasasıDers Notu
11. HaftaKapalı sistemlerde I. Yasa çözümlemeleriDers Notu
12. HaftaAçık sistemlerin I. Yasa çözümlemelerDers Notu
13. HaftaTermodinamiğin II . yasası ve Carnot çevrimiDers Notu
14. HaftaIsı makineleri ve ısı PompalarıDers Notu
15. HaftaClausius eşitsizliği ve EntropiDers Notu
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuTermodinamik: Mühendislik Yaklasımıyla, 5. Baskı Yunus A. Çengel, Michael A. Boles Çeviri Editörü: Ali PINARBASI McGraw-Hill, 2008
Diğer KaynaklarFen ve Mühendislik için Fizik (Termodinamik), R.A.Serway; Çeviri Editörü: Kemal Çolakoğlu, (5. baskıdan çeviri), Palme Yay., 2002
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini modelleyebilme ve çözebilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık Gıda Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ile modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Gıda Mühendisliği alanında karmaşık bir sistemi, sistem bileşenini süreci ya da ürünü analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama ve bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Gıda Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemler için modern yöntemleri ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Gıda Mühendisliğindeki karmaşık problemlerin ve araştırma konularının incelenmesi amacıyla bir deneyi tasarlama, yapma, verilerini toplama ve sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma ve sorumluluk alma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, etkin rapor yazma ve anlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde olma; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci; etik olma ve etik ilkelerine uygun davranma becerisi.X
PÇ10İş hayatında, proje yönetimi, risk yönetimi gibi konularda bilgi sahibi olma; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik konuları hakkında farkındalık.X
PÇ11Gıda Mühendisliği uygulamalarının, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği gibi konuların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri hakkında bilgi; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.002.0028.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi13.001.0013.0000
3Ara Sınav1.0025.0025.0000
4Kısa Sınav8.001.008.0000
5Ödev8.002.0016.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0035.0035.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"