Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Karar Destek SistemleriEND 416E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilgi teknolojilerini ve karar verme yöntemlerini(yöneylem araştırması, benzetim, vb. )kullanarak yöneticilere etkin bir şekilde nasıl karar desteği sağlanacağını amaçlar. Özellikle üretim ve lojistik, taşıma/ulaştırma, sağlık, askeri, eğitim, yapım vb konularda bir karar destek sisteminin nasıl oluşturulup yönetileceği üzerinde durulmaktadır.
Dersin İçeriğiKarar destek sistemleri, karar destek sistemlerinin genel özellikleri, karar destek sistemlerinin yapısı ve bileşenleri, yeni bir karar destek sisteminin tasarımı, OLAP, Veriambarı ve veri madenciliği, web teknolojileri ve grup karar destek sistemleri, uzman sistemler, Zeki Karar Destek Sistemleri
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11) Bilgi sistemlerinin organizasyonlar üzerindeki etkisini yorumlayabilir. 1, 2A
ÖÇ22) Bir kurumda karar destek sistemlerine olan gerksinimi analiz edebilir. Karar destek sistemi veritabanı tasarlayabilir 1, 2A
ÖÇ33) Karar destek sistemi oluşturulmasında kullanılan teknolojilerin seçimi ve değerlendirmesini yapabilir. 1, 2A
ÖÇ44) Yeni bir karar destek sistemi geliştirebilir. 1, 2A
ÖÇ55) Karar destek sistemleri geliştirmek için fırsatları belirler ve değerlendirebilir. 1, 2A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBilgi Sistemlerinin Organizasyonlardaki Değişen Rolü
2. HaftaKarar Destek Sistemlerini Tanıma
3. HaftaKarar Destek Sistemi Türleri
4. HaftaYönetim Destek Sistemleri, Bilgi Sistemlerinin Temeli ve Karar destek sistemleri ile olan ilişkileri
5. HaftaKarar Destek Sisteminin Temel Bileşenleri
6. HaftaKarar Destek Sisteminde Veritabanı Tasarımı ve Uygulamaları
7. HaftaKarar destek sistemi olarak kurumsal zeka
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaOLAP, Veriambarı ve veri madenciliği
10. HaftaOLAP, Veriambarı ve Veri Madenciliği
11. HaftaGrup Karar Destek Sistemleri
12. HaftaUzman Sistemler
13. HaftaKurumsal Sistemler
14. HaftaZeki Karar Destek Sistemleri
15. HaftaDönem ödevlerinin değerlendirilmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDers notları
Diğer Kaynaklar1.Turban, E., Aronson, J., Decision Support and Intelligent Systems, Prentice-Hall, 2007.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX
PÇ3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)X
PÇ4Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisiX
PÇ6Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.X
PÇ10Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.X
PÇ11Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.005.0080.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü131
Toplam İş Yükü / 25 (s)131 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"