Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Araştırma ve Rapor Yazma TeknikleriEND 310E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilim, Bilgi, Bilim felsefesi kavramlarını; tanıtmak, Bilimsel araştırma yöntemleri ve çeşitlerini öğretmek, Kaynak tarama, veri toplama ve analiz etme becerilerini geliştirmek, Bilimsel araştırmaların sonuçlarını; rapora dönüştürmeyi kavratmak, Akademik yazım kuraları; çerçevesinde; lisans seviyesinde yıl içi projesi ve bitirme projesi tasarlayabilme ve bunu raporlayabilme becerisini kazandırmak
Dersin İçeriğiBilgi ve bilim kavramı;, Bilimsel araştırmaların amaçları ve çeşitleri, araştırma yöntemleri, araştırmaların planlanması, Veri toplama ve veri analizi, Anket tekniği, Bilimsel araştırma sonuçlarının rapora dönüştürülmesi
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11) Bilgi ve bilim kavramlarını tanımlar 1, 2, 4A, C
ÖÇ22) Hipotez, kuram, bilimsel yasa, olgu, gözlem, tümevarım, tümdengelim gibi temel bilimsel kavramları ifade eder 1, 2, 4A, C
ÖÇ33) Bilimsel araştırma yaparken kütüphane, internet, laboratuar, görsel ve yazılı kaynakları en verimli şekilde nasıl kullanacağını belirler 1, 2, 4A, C
ÖÇ44) Bilimsel araştırma sürecinde plan oluşturur 1, 2, 4A, C
ÖÇ55) Anket tekniğini veri toplamada etkin olarak geliştirir 1, 2, 4A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBilim ve Bilgi kavramları, Bilimin amaçları Bilim ve Bilgi kavramları, Bilimin amaçları
2. HaftaBilimsel araştırmaların amaçları ve çeşitleri [1] Sayfa 23-29
3. HaftaAraştırmaların planlanması
4. HaftaAraştırmaların planlanması 2
5. HaftaAraştırma yöntemleri
6. HaftaVeri çeşitleri ve Veri kaynakları
7. HaftaVeri toplama yöntemleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAnket ve anket tekniği
10. HaftaVerilerin düzenlenmesi ve veri analizi
11. HaftaTezin planlanması
12. HaftaRapor yazma
13. HaftaRapor yazma 2
14. HaftaRapor yazma 3
15. HaftaRapor yazma 4
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu[1] Rauf Arıkan; Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma, Gazi Kitabevi
Diğer Kaynaklar[2] Hamza AL; Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Sakarya Yayıncılık [3] İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu [4] Bilimsel Araştırma Yöntemleri Yazar(lar) : Şener Büyüköztürk Özcan E. Akgün Şirin Karadeniz Funda Demirel Ebru Kılıç
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX
PÇ3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)X
PÇ4Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisiX
PÇ6Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.X
PÇ10Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.X
PÇ11Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Kısa Sınav 110
3Ödev 15
4Final45
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav1.002.002.0000
5Ödev1.005.005.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.005.005.0000
Toplam İş Yükü113
Toplam İş Yükü / 25 (s)113 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"