Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İşletme YönetimiBUS 2512016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Özgür KÖKALAN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Özgür KÖKALAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, işletmenin temel kavramlarını ve fonksiyonlarını tanımlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiBu ders kapsamında, yönetim ve girişimcilik kavramları, muhasebe, finans, pazarlama, insan kaynakları ve operasyon yönetimini içeren işletme fonksiyonları incelenecektir. Bu ders kapsamında ayrıca örgütlenme biçimleri, işletme mülkiyet çeşitleri ve çağdaş toplumlarda işletmenin rolünü gösterecektir. Bu derste, öğrenciler yönetimin temellerini öğreneceklerdir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1İşletmeninin temel fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olur1, 2A
ÖÇ2İşletmenin örgüt yapısı, iç ve dış çevresi hakkında sahibi olur1, 2, 8A, C
ÖÇ3Yönetim ve yönetim fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olur1, 2, 3A
ÖÇ4İşletmeleri sınıflandırabilir1, 2A
ÖÇ5Temel ekonomik göstergeleri yorumlayabilir.1, 2A
ÖÇ6İşletmelere bütünsel bir bakış açısıyla irdeleyebilir.1, 2A
ÖÇ7Takım çalışması deneyimine ve sunum yapabilme becerisine sahip olur.1, 2, 8A, E, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, E:Portfolyo, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBilgilendirme Dersi1. Bölüm
2. HaftaKüresel Ekonomide Rekabet12. Bölüm
3. HaftaI. Ödevin Sunumu
4. HaftaKOBİ’lerin açılması, finanse edilmesi ve büyütülmesi; İşletmelerin sahiplik yapısının seçimi; Şirket satın almaları, şirket evlilikleri3. Bölüm
5. HaftaYönetim ve Yönetici Kavramı; Yönetimin Fonksiyonları4. Bölüm
6. HaftaYöneticinin fonksiyonları / Planlama- Örgütleme – Yönlendirme (Liderlik Etme)- Kontrol4. Bölüm
7. Haftaİşletmenin Foksiyonları; Üretim Yönetimi6. Bölüm
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİnsan Kaynakları Yönetimi7. Bölüm
10. HaftaII. Ödevin Sunumu
11. HaftaMuhasebe ve Finans I8 ve 9. Bölüm
12. HaftaMuhasebe ve Finans II8 ve 9. Bölüm
13. HaftaPazarlama I10 ve 11. Bölüm
14. HaftaPazarlama II10 ve 11. Bölüm
15. HaftaIII. Ödevin Sunumu
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu• Kadri Mirze (2011), İşletme, İstanbul: Literatür Yayınları • Ders notları ve slaytları
Diğer KaynaklarÖğrenciler, alanla ilgili olan tüm dergiler, e-dergiler, kitaplar, e- kitaplar ve diğer tüm kaynaklardan yararlanabilir. Öğrencilerin özellikle aşağıda yer alan web sayfalarından yararlanması önerilmektedir. • The Economist (www.economist.com) • Borsaistanbul (www.borsaistanbul.org) • Time (www.time.com) • Financial Times (www.financialtimes.com) • The Wall Street Journal (www.wallstreetjournal.com) • Dünya (www.dunya.com)
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX
PÇ3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)X
PÇ4Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisiX
PÇ6Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.X
PÇ10Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.X
PÇ11Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 115
2Kısa Sınav 13
3Kısa Sınav 23
4Kısa Sınav 33
5Kısa Sınav 43
6Ödev 15
7Ödev 25
8Ödev 35
9Ders Devam8
10Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav4.005.0020.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0030.0030.0000
Toplam İş Yükü150
Toplam İş Yükü / 25 (s)150 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"