Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Stratejik YönetimEND 404E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Geleceğin yöneticilerine işletmelerde değer yaratabilmeleri için; işletmeleri etkileyen iç ve dış çevre faktörleri değerlendirebilme, işletmenin kuvvetli ve zayıf yönlerini ortaya çıkarabilme, işletmenin çevreye uyumunu sağlayabilme ve bununla ilgili gerekli analizleri yapabilme yeteneğini geliştirme, karşılaşılan fırsat ve tehditleri belirleyebilme, bu kapsamda hedefleri belirleyebilme, stratejik fayda sağlama, rakiplerle kıyaslama yapabilme vb yetenekleri, bilgiyi ve deneyimi sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğistrateji, stratejik yönetim ve temel kavramları, stratejik planlama, durum analizi, stratejik amaç ve hedef belirleme, performans göstergelerinin belirlenmesi, stratejik analizlerin yapılması, örnek olaylar
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi. 1, 3, 7, 8A, B
ÖÇ2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi 1, 3, 7, 8A, B
ÖÇ3Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. 1, 3, 7, 8A, B
ÖÇ4Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi 1, 3, 7, 8A, B
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 7:Rol Oynama, 8:Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaStrateji kavramı ve stratejinin önemi
2. HaftaStratejik yönetim ve stratejik yönetim ile ilgili genel kavramlar
3. HaftaStratejik yönetim süreçleri
4. HaftaStratejik planlama
5. HaftaDurum analizi (SWOT analizi) - özdeğerlendirme
6. HaftaDurum analizi (SWOT analizi) - dış değerlendirme
7. HaftaStratejik amaç belirleme
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaStratejik hedef belirleme
10. HaftaPerformans göstergelerinin belirlenmesi
11. HaftaPerformans programı-bütçe ilişkisi
12. HaftaStratejik fayda analizi
13. HaftaPortföy analizi
14. HaftaStratejik yönetim için örnek olay
15. HaftaStratejik yönetim için örnek olay
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuEren E. (2010), "Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası", Beta Basım Yayım
Diğer Kaynaklar2) Ülgen H., Mirze S.K., (2010), "İşletmelerde Stratejik Yönetim", Beta Basım Yayım 3) Dinçer Ö. (2007), "Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası", Alfa Yayınları 4) Aswathappa K., Reddy G. Sudarsana, (2010), "Strategic Management : Concepts and Cases", Himalaya Pub. House 5) Appannaiah H. R., Narayana Reddy P., Ramanath H. R., (2009), "Strategic Management", Himalaya Pub. House
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX
PÇ3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)X
PÇ4Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisiX
PÇ6Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.X
PÇ10Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.X
PÇ11Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.005.0080.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü131
Toplam İş Yükü / 25 (s)131 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"