Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Endüstri Mühendisliği ProjesiEND 4052016 - 2017T : 2+U : 245.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin endüstri mühendisliği bölümüyle ile ilgili konularda değişik öğretim üyesi danışmanlığı altında yaptığı teorik ve/veya pratik (deneysel) çalışmayı proje halinde sunmasıdır.
Dersin İçeriğiHer öğrenci endüstri mühendisliği bölümüne ait konularda proje yapıp rapor halinde sunum yapacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11) Öğrencilere araştırma becerisi kazandırma 16D
ÖÇ22) Öğrencilere planlama becerisi kazandırma 16D
ÖÇ33) Öğrencilere uygulama becerisi kazandırma 16D
ÖÇ44) Öğrencilere problem çözme becerisi kazandırma 16D
ÖÇ55) Öğrencilere değerlendirme ve yorum yapma becerisi kazandırma 16D
Öğretim Yöntemleri:16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:D:Proje / Tasarım
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBitirme çalışması konusunun belirlenmesi
2. HaftaBitirme çalışmasının kapsadığı alt konuları belirleme
3. HaftaKaynak taraması
4. HaftaKaynak taraması
5. HaftaKaynak taraması
6. HaftaKaynak taraması
7. HaftaYapılması gereken çalışmaları belirleme
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaGerekli hesap veya analizleri yapma
10. HaftaGerekli hesap veya analizleri yapma
11. HaftaGerekli hesap veya analizleri yapma
12. HaftaHesap veya analizleri değerlendirme
13. HaftaSonuçları değerlendirme
14. HaftaTez yazımı
15. HaftaTez yazımı
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX
PÇ3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)X
PÇ4Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisiX
PÇ6Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.X
PÇ10Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.X
PÇ11Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ödev 110
2Final90
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.005.0080.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.001.001.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü115
Toplam İş Yükü / 25 (s)115 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"