Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İşbilimEND 3072016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İçinde insan içeren sistemlerin ve insanların kullandığı tüm araç ve teçhizatın tasarımını, insanın anatomik özelliklerini, fizyolojik kapasite ve toleranslarını, çevre faktörlerini göz önüne alarak gerçekleştirmektir.
Dersin İçeriğiİş etüdü- işbilim ilişkisi, insan makine sistemi öğelerinin incelenmesi, çalışma yerinin düzenlenmesinde işbilimsel ilkeler, antropometri, verimlilik arttırımında işbiliminin kullanılması, çalışma sırasında enerji gereksinimi, çalışanlar arasında psikolojik ilişkiler, iş yerinde çevre koşullarının incelenmesi, fabrika gezileri ve çeşitli uygulamalar üzerinde tartışma ve projeler, Türkiye´de öncelikle yapılması gerekli işbilimsel çalışmalar
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11) Antropometri ve etkilerinin öğrenilmesi 1, 2, 6, 7A, C
ÖÇ22) Enerji gereksinimi ile ilgili hesaplamaların yapılması becerisi 1, 2, 6, 7A, C
ÖÇ33) Sinir sisteminin öğrenilmesi 1, 2, 6, 7A, C
ÖÇ44) Hareket sistemini oluşturan kaslar ve kaldıraç sistemlerinin öğrenilmesi 1, 2, 6, 7A, C
ÖÇ55) İnsan vücudundaki kemiklerin ve eklemlerin öğrenilmesi 1, 2, 6, 7A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 6:Gösterip Yaptırma, 7:Rol Oynama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDers tanıtımı, Amaçlar, Hedefler, Kazanımlar
2. HaftaErgonomiye giriş, tarihçesi ve önemi
3. Haftaİnsan ve iş etkileşimi temelleri
4. HaftaAntropometri
5. Haftaİş alanı düzenleme ve ergonomi, genel konular
6. Haftaİş alanı düzenleme ve ergonomi, oturma ve dik durma
7. Haftaİş alanı düzenleme ve ergonomi, gürültü ve titreşim
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİş alanı düzenleme ve ergonomi, aydınlatma ve havalandırma
10. HaftaGünlük hayatta ergonomi
11. HaftaErgonomi uygulamaları
12. HaftaErgonomi uygulamaları 2
13. HaftaErgonomi uygulamaları 3
14. HaftaErgonomi uygulamaları 4
15. HaftaErgonomi uygulamaları 5
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuErgonomi Ders Notları
Diğer KaynaklarErgonomi, Alaettin Sabancı, Sarp Korkut Sümer Fitting The Task To The Human, Fifth Edition: A Textbook Of Occupational Ergonomics 5th Edition by E. Grandjean (Author), Karl H.E. Kroemer (Author) Bhattacharya, A. & McGlothlin, J.D. (eds.), Occupational ergonomics: theory and applications, Marcel Dekker, New York, 1996. ISBN 0-8247-9419-2
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX
PÇ3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)X
PÇ4Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisiX
PÇ6Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.X
PÇ10Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.X
PÇ11Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.005.0080.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.005.005.0000
Toplam İş Yükü138
Toplam İş Yükü / 25 (s)138 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"