Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Devre Teorisi LaboratuvarıEEE 2082016 - 2017T : 0+U : 334.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Laboratuvar araç ve gereçlerinin kullanımının öğrenilmesi, ve elektrik devreleri ile ilgili kavramların laboratuvar ortamında gerçeklenmesi.
Dersin İçeriğiMultimetre, osilatör, osiloskop gibi araçların tanıtılması, Kirchhoff yasalarının gerçeklenmesi. Çok uçlu devre elemanlarının modellenmesi. RC, RL ve RLC devrelerinde geçici cevabın incelenmesi. Alternatif ve doğru akım devrelerinde durağan durum cevabının incelenmesi. Devrelerin Thevenin ve Norton eşdeğerlerinin bulunması. Çarpımsallık, toplamsallık ve karşıtlık teoremlerinin incelenmesi.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Devre elemanlarının, multimetre ve osiloskop kullanımının öğrenilmesi. 5F
ÖÇ2Çok uçlu devre elemanlarının modellenmesi. 5F
ÖÇ3RC, RL ve RLC devrelerinde geçici cevabın anlaşılması. 5F
ÖÇ4RC, RL ve RLC devrelerinde durağan durum cevabının anlaşılması. 5F
Öğretim Yöntemleri:5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş. Dersin tanıtılması.
2. HaftaLaboratuvar gruplarının oluşturulması. Laboratuvar oryantasyonu.
3. HaftaMultimetre, osilatör, osiloskop gibi cihazlara giriş. Kirchhoff yasalarının gerçeklenmesi - I.
4. HaftaMultimetre, osilatör, osiloskop gibi cihazlara giriş. Kirchhoff yasalarının gerçeklenmesi - II.
5. HaftaÇok uçlu devre elemanlarının modellenmesi - I.
6. HaftaÇok uçlu devre elemanlarının modellenmesi - II.
7. HaftaRC devrelerinde geçici cevabın incelenmesi.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaRL devrelerinde geçici cevabın incelenmesi.
10. HaftaRLC devrelerinde geçici cevabın incelenmesi.
11. HaftaAlternatif ve doğru akım devrelerinde durağan durum cevabının incelenmesi.
12. HaftaDevrelerin Thevenin eşdeğerlerinin bulunması.
13. HaftaDevrelerin Norton eşdeğerlerinin bulunması.
14. HaftaÇarpımsallık, toplamsallık ve karşıtlık teoremlerinin incelenmesi.
15. HaftaRezonans'ın incelenmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuCircuit Analysis I with MATLAB Applications, 4th Edition (Steven T. Karris)
Diğer KaynaklarMATLAB
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisiX
PÇ3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.X
PÇ4Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisiX
PÇ6Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
PÇ7Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.X
PÇ8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
PÇ9Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.X
PÇ10Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.X
PÇ11Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.002.0030.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.001.0015.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama15.002.0030.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü95
Toplam İş Yükü / 25 (s)95 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"