Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Mobil Uygulama Geliştirme BIM 3062016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Farzad KIANI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin mobil cihazlar üzerinde uygulama geliştirme hakkında bilgi sahibi olmaları, mobil cihazlarla diğer programlanabilir cihazlar arasındaki uygulama geliştirme farklarını görmeleri, mobil cihazlar için uygulama geliştirmeye yarayan yazılım çatılarını tanımaları ve takım halinde geliştirecekleri bir uygulama ile pratik deneyim kazanmalarıdır.
Dersin İçeriğiBu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; mobil uygulamaların gereksinimlerini çözümleyebileceklerdir mobil uygulamalar için kullanıcı arayüzleri ve etkileşimleri tasarlayabileceklerdir mobil uygulama yaratabileceklerdir web servisleri kullanan mobil uygulamalar yaratabileceklerdir veri tabanlarına ulaşan mobil uygulamalar yaratabileceklerdir
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1mobil uygulamaların gereksinimlerini çözümleyebileceklerdir. Kablosuz mobil sistemlerde iletişim modellerini öğrenmek1, 2, 3, 4, 8, 13, 15A, C, D, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 8:Grup Çalışması, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, D:Proje / Tasarım, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGirişhttps://developer.android.com/index.html
2. HaftaMobil işletim sistemleri ve mobil platformlarhttps://developer.android.com/studio/index.html
3. HaftaAndroid Studio'ya girişhttps://developer.android.com/studio/index.html
4. HaftaDizayn ve pratikte dikkat edilmesi gerekenlerhttps://developer.android.com/design/index.html
5. HaftaArayüz geliştirme 1https://developer.android.com/training/basics/firstapp/index.html
6. HaftaArayüz geliştirme 2https://developer.android.com/studio/write/layout-editor.html
7. HaftaArayüz geliştirme 3http://developer.android.com/training/basics/fragments/index.html
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaOlay yönetimi 1http://developer.android.com/training/basics/activity-lifecycle/index.html
10. HaftaOlay yönetimi 2http://developer.android.com/training/basics/activity-lifecycle/index.html
11. HaftaAğ bağlantıları 1https://developer.android.com/training/building-connectivity.html
12. HaftaAğ bağlantıları 2https://developer.android.com/training/basics/network-ops/managing.html
13. HaftaVeri yönetimi 1http://developer.android.com/training/basics/data-storage/index.html
14. HaftaVeri yönetimi 2http://developer.android.com/training/basics/data-storage/index.html
15. HaftaGrafik ve ses yönetimihttp://developer.android.com/training/material/lists-cards.html
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuTheodore S. Rappaport (2002), Wireless Communications : Principles and Practice, Prentice Hall, 0-13-042232-0 David Tse, Pramod Viswanath, Fundamentals of Wireless Communications. Cambridge University Press William C.Y.Lee, Wireless and Cellular Telecommunications, McGraw-Hill, 0-07-150141-X Siegmund M.Redl, Matthias K.Weber, Malcolm W.Oliphant, GSM and Personel communication handbook, Artech House, 0-89006-957-3 Anup Kumar, Bin Xie, Handbook of Mobile Systems App. and Serv., 9781439801529, 2012
Diğer KaynaklarDerste ve ekstra uygulama labında anlatılan konular, OBS'ye yüklenen sunumlar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalıkX
PÇ7Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
PÇ8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
PÇ9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
PÇ10Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
PÇ11Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
PÇ12Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ödev 15
3Uygulama 120
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.005.0080.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.0010.0020.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.003.003.0000
Toplam İş Yükü153
Toplam İş Yükü / 25 (s)153 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"