Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Veri YapılarıBIM 201E2016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler(Ayrıldı) Yrd.Doç.Dr. Muhammad FAHIM
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders lisans öğrencilerine temel veri yapılarını öğretmeyi amaçlar. Dersin temel amacı öğrencilere problemin çözümü için doğru veri yapılarını seçmeyi, bu veri yapılarını ve algoritmaları tasarlamayı öğretmek ve profesyonel kariyerlerinde bu bilgileri uygulamaları konusunda yol göstermektir.
Dersin İçeriğiDers öğrenciler için hem teorik hem de pratik konular içermektedir. Derste farklı algoritmaları prıgramlamak üzere C++ programlama dili kullanılır. Dersin sonunda öğrenci programlama problemleri için hızlı çözümler üretebilir. Veri kavramı ve veri tipleri, Listeler, Kuyruk, Yığın, ikili ağaç ve uyugulama alanları, sıkıştırma algoritmaları, Sıralama algoritmaları ve bunların karşılaştırılmaları, arama algoritmaları ve bunların karşılaştırılmaları ve hash tabloları.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Problem Çözebilme Kabiliyeti1, 3, 6A, C, D
ÖÇ2Kodlama Kabiliyeti1, 6, 9, 15A, C, D
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 6:Gösterip Yaptırma, 9:Benzetim, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, D:Proje / Tasarım
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaVeri Yapılarının Temelleri[1] Chapter 1
2. HaftaDoğrusal Yapılar - Yığın[1] Chapter 10 (Sec 10.1)
3. Haftaİç ek, ön ek, son ek[1] Chapter 10
4. HaftaDoğrusal Yapılar - Kuyruk - İkili Kuyruk[1] Chapter 10 (Sec 10.1)
5. HaftaDoğrusal Yapılar - Bağlı Liste[1] Chapter 10 (Sec 10.2)
6. HaftaSıralama Yöntemleri[1] Part II Introduction
7. HaftaKabarcık Sıralaması, Sıkıştırma Sıralamsı, Seçme Sıralamasıhttps://visualgo.net/
8. HaftaVizeMidterm
9. HaftaBirleştirme ve Hızlı Sıralamahttps://visualgo.net/ Chapter 7
10. HaftaArama Algoritmalarıhttps://visualgo.net/
11. HaftaDoğrusal Arama ve İkili Aramahttps://visualgo.net/
12. HaftaAğaç Yapıları[1] Chapter 12
13. Haftaİkili Arama Ağacı ve AVL[1] Chapter 12
14. HaftaGraf Teorisi[1] Chapter 22
15. HaftaProje Sunumu
16. HaftaFinal SınavıFinal Exam
Kaynaklar
Ders Notu[1] Introduction to Algorithms, 3rd Edition (MIT Press) By: Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein
Diğer Kaynaklar[2] Problem Solving with Algorithms and Data Structures (Release 3.0) By: Brad Miller, David Ranum [3] Veri Yapıları, Rıfat Çölkesen 2. Veri Yapıları Ders notları, Mustafa Ege
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalıkX
PÇ7Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
PÇ8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
PÇ9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
PÇ10Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
PÇ11Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
PÇ12Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Kısa Sınav 11
3Kısa Sınav 21
4Kısa Sınav 31
5Kısa Sınav 42
6Ödev 13
7Ödev 23
8Ödev 44
9Uygulama 110
10Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.001.0016.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev3.009.0027.0000
6Uygulama1.005.005.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü98
Toplam İş Yükü / 25 (s)98 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"