Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Biçimsel Diller ve Otomata KuramıBIM 4132016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Farzad KIANI
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dillerin sınıflandırılması ve tanımlanmasında en temel düzeyde bilgi sahibi olup, otomatların türleri ve isleyisini ögrenerek, programlama yeteneginin gelistirilmesi
Dersin İçeriğiHaftalık olarak teorik ders anlatımı, problem çözümleri ve ödevler ile yürütülür.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Ögrenciler, yeni programlama dilleri ögrenme ve tasarlama konusunda gelisir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 15A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 9:Benzetim, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDers açıklaması ve tanımlar1-35
2. HaftaSonlu Otomat (FA), DFA, NFA37-58
3. HaftaSonlu Otomat (FA), DFA, NFA59-82
4. HaftaDüzgün Deyimler, Düzgün Deyimleri Tanıyan DFA83-122
5. Haftadüzenli Dilbilgisi özellikleri125-165
6. HaftaContext free dilleri ve dilbilgisi169-190
7. HaftaContext free dilleri ve dilbilgisi191-216
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaPDA219-236
10. HaftaPDA237-253
11. HaftaContext free Dilbilgisi özellikleri255-280
12. HaftaContext free Dilbilgisi özellikleri281-305
13. HaftaTuring maşinleri307-335
14. HaftaTuring Makineleri336-365
15. HaftaÇıkarılabilir Sorunlar413-465
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuÜnal Yarımağan, Özdevinirler (Otomatlar) Kuramı ve Biçimsel Diller
Diğer KaynaklarIntroduction to Automata Theory, Languages, and Computation 2E. John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalıkX
PÇ7Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
PÇ8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
PÇ9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
PÇ10Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
PÇ11Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
PÇ12Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 15
3Ödev 25
4Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.005.0080.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.0010.0020.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.003.003.0000
Toplam İş Yükü153
Toplam İş Yükü / 25 (s)153 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"