Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Yazılım Mühendisliği BIM 3042016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Abdullah SÖNMEZ
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Abdullah SÖNMEZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı yazılım projelerinde uygulamaları gereken süreçlerin, yazılım geliştirme sürecinde insan faktörünün önemi ve bu süreçlerde dikkat etmeleri gereken mühendisliği öğrencilere yazılım projelerinin aşamaları öğretmek ve öğrencilerin bir yazılım projesi bitirmek sağlamaktır
Dersin İçeriğiDersin amacı yazılım projelerinde uygulamaları gereken süreçlerin, yazılım geliştirme sürecinde insan faktörünün önemi ve bu süreçlerde dikkat etmeleri gereken mühendisliği öğrencilere yazılım projelerinin aşamaları öğretmek ve öğrencilerin bir yazılım projesi bitirmek sağlamaktır
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Yazılım Mühendisliğinde gereksinimlerin analizinin önemini bilir ve gereksinimleri en doğru şekilde elde eder. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16A, D
ÖÇ2Yazılım proje yönetimini, proje süreçlerini öngörmeyi, yazılım ölçümlerini bilir. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16A, D
ÖÇ3Yazılım süreçlerini ve etkilerini bilir. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16A, D
ÖÇ4Yazılım projelerinde dokümantasyonunun önemini ve nasıl hazırlanması gerektiğini bilir.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16A, D
ÖÇ5Yazılım test süreçlerinin nasıl yürütülmesi gerektiğini bilir.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16A, D
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 7:Rol Oynama, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), D:Proje / Tasarım
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaYazılım Mühendisliğine GirişS 1-29 (Z -1)
2. HaftaYazılım Süreç YapısıS 30-39 (Z -1)
3. HaftaSüreç ModelleriS 40-65 (Z -1)
4. HaftaAtik GeliştirmeS 66-86 (Z -1)
5. Haftaİnsan FaktorüS 87-103 (Z -1)
6. HaftaPratikte Yol Gösterici PrensiplerS 104-130 (Z -1)
7. HaftaGereksinimleri AnlamakS 131-165 (Z -1)
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaGereksinimleri Modelleme 1S 166-190 (Z -1)
10. HaftaGereksinimleri Modelleme 2S 191-223 (Z -1)
11. HaftaTasarım_KavramlarıS 224-253 (Z -1)
12. HaftaMimari TasarımS 252-284 (Z -1)
13. HaftaBileşen Düzeyinde TasarımıS 285-316 (Z -1)
14. HaftaKullanıcı Arayuzı TasarimıS 317-346 (Z -1)
15. HaftaYazılım Proje YönetimiS 683-795 (Z -1)
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuRoger S. Pressman. Software Engineering:A Practitioner’s Approach, 8th Edition. McGraw-Hill, 2014, ISBN-13:  978-0078022128.
Diğer KaynaklarIan Sommerville. Software Engineering, 9th ed., Addison-Wesley, 2010, ISBN-13: 978-0137035151. Bernd Bruegge, Alan H. Dutoit. Object-Oriented Software Engineering Using UML, Patterns, and Java 3rd Edition, Prentice Hall, 2009, ISBN-13: 978-0136061250. Erhan Sarıdoğan, Yazılım Mühendisliği, 2. baskı, Papatya Yayıncılık, 2008,   ISBN-13: 9789756797570
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık.X
PÇ7Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
PÇ8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
PÇ9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
PÇ10Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
PÇ11Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
PÇ12Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 130
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0030.0030.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü130
Toplam İş Yükü / 25 (s)130 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"