Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Bilgisayar Organizasyonu BIM 3022016 - 2017T : 3+U : 036.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDoç. Dr. Fatih KOÇAN
Dersi VerenlerDoç. Dr. Fatih KOÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilgisayar organizasyonu ile ilgili temel kavramları tanıtmaktadır. RISC mimari ailesi için Assembly dili programlama çeşitli yönlerini kapsayan bir sistematik, adım adım bir yaklaşım kullanılacaktır.
Dersin İçeriğiBilgisayar organizasyonu ile ilgili temel kavramları tanıtmaktadır. RISC mimari ailesi için Assembly dili programlama çeşitli yönlerini kapsayan bir sistematik, adım adım bir yaklaşım kullanılacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bilgisayar organizasyonunda modern eğilimler 1, 4, 15A
ÖÇ2MIPS komut kümesi ve örnek programlar 1, 4, 15A
ÖÇ3Bilgisayar aritmetiği, ikili tabanda çarpma ve bölme, FP (kayan ayrımlı) aritmetik 1, 4, 15A
ÖÇ4Performans ölçümleri 1, 4, 15A
ÖÇ5Sayısal tasarımı gözden geçirme ve ALU tasarımı 1, 4, 15A
ÖÇ6Basit CPU tasarımı : tek-cycle ve çoklu-cycle CPU 1, 4, 15A
ÖÇ7Ardışık düzen ve düzendeki engeller 1, 4, 15A
ÖÇ8Cache bellek temelleri1, 4, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 4:Alıştırma ve Uygulama, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBilgisayar organizasyonunun önemi ve modern eğilimler1. nolu slayt
2. HaftaMIPS komut kümesi2 nolu slayt
3. HaftaMIPS komut kümesi3 nolu slayt
4. HaftaYordam çağırma ve MIPS örnekleri4 ve 5 nolu slayt
5. HaftaBilgisayar aritmetiği, İkili çarpma ve bölme7 ve 8 nolu slayt
6. HaftaFP IEEE 754 gösterimleri ve aritmetiği9 nolu slayt
7. HaftaPerformans ölçümleri10 nolu slayt
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSayısal tasarım ve ALU tasarımı; elde ileriye bak toplama11 ve 12 nolu slayt
10. HaftaSıralı devreler, Sonlu durumlu makinalar (FSM) ve tek-cycle CPU13 ve 14 nolu slides
11. HaftaTek-cycle ve çoklu-cycle işlemci tasarımı16 nolu slayt
12. Hafta5-evreli ardışık düzen, engeller ve komut sırası düzenleme17 nolu slayt
13. HaftaEngeller, ve komut sırası düzenleme, dallanma tahmini, sırasız komut çalıştırma18 nolu slayt
14. HaftaÖnbellek temelleri19 nolu slayt
15. HaftaSınav için gözden geçirmebütün slaytlar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuComputer Organization and Design / Hardware - Software Interface 4/e Hennessy and Patterson
Diğer KaynaklarComputer Organization and Performance W. Stallings
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık.X
PÇ7Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
PÇ8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
PÇ9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
PÇ10Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
PÇ11Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
PÇ12Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.006.1097.6000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü149.6
Toplam İş Yükü / 25 (s)149.6 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"