Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Web Tabanlı Programlama BIM 2062016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mehtap YALÇINKAYA
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mehtap YALÇINKAYA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı temel web programlama kavramlarını, sunucu dosya sistemlerini, HTML, XHTML, CSS, JavaScript, PHP ile meta ve programlama dillerini örnek projelerle öğrenmektir.
Dersin İçeriğiMeta ve programlama dilleri HTML, XHTML, CSS, JavaScript ve PHP ile web sayfaları oluşturmak; ActiveX uygulamaları; programlama istemci-sunucu mimarisine giriş; PHP programlama diline göre ayarları; web programlama için kullanılan editörler ve program geliştirme ortamları; programlamaya giriş; değişkenler, sabitler, diziler, fonksiyonlar, program akış kontrol deyimleri (if, switch, case vb.) ve kullanımı, program döngü deyimleri (do-while, for, loop vb.) ve kullanımı; sunucu ve ortam değişkenleri ve kullanımı; internet üzerinden HTTP istek ve cevaplarının gönderilmesi,
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1HTML, XHTML, CSS, JavaScript ve PHP ile web sayfaları oluşturma becerisi1, 2, 4, 6A, C
ÖÇ2Sunucu ve ortam değişkenleri ve kullanımı1, 2, 4, 6A
ÖÇ3Web editörlerini kullanma becerisi1, 2, 4, 8A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaWeb programlama dersine giriş
2. HaftaHTML, XHTML
3. HaftaHTML, XHTML
4. HaftaFormlar, veri aktarımı
5. HaftaCSS
6. HaftaJavaScript- Değişken tanımları ve temel fonksiyonlar
7. HaftaJavaScript - Koşullar, döngüler, fonksiyonlar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaPHP: Değişkenler, Veri Tipleri, Operatörler, Kontrol Yapıları
10. HaftaPHP ile Veri Saklanması ve Veriye Erişim
11. HaftaDiziler, Katar İşlemleri
12. HaftaNesne Yönelimli PHP
13. HaftaNesne Yönelimli PHP
14. HaftaPHP kodları ile birlikte javascript kodlarının kullanılması, PHP'den javascripte ve javascript'ten PHP'ye veri gönderimi
15. HaftaPHP ile MySQL veritabanları işlemleri
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuDers Notları http://nucleus.istanbul.edu.tr/~bilg3/iszu
Diğer KaynaklarP.J. Deitel, H.M.Deitel, Internet; World Wide Web How to Program, 4th edition, Prentice Hall, 2009. Luke Welling, Laura Thomson, PHP and MySQL Web Development, 4th ed., Addison Wesley Professional, 2008
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.X
PÇ2Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.X
PÇ3Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.X
PÇ4Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.X
PÇ5Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.X
PÇ6Bilişim Teknolojilerinin yönetim, denetim, gelişim ve güvenliği/güvenilirliği hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık.X
PÇ7Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.X
PÇ8Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.X
PÇ9Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.X
PÇ10Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.X
PÇ11Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.X
PÇ12Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü100
Toplam İş Yükü / 25 (s)100 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"