Çalışma İmkanları


Tasarım aşamasında büro, uygulama ve denetim aşamasında yapılar ile malzemelerin yapım aşamasında atölyeler ve fabrikalar çalışma alanlarıdır. İç Mimarlar yürürlükteki kanun ve sözleşme hükümlerine göre kamu kesiminde özellikle Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda, belediyelerde çalışabildikleri gibi, serbest olarak kendi bürolarında da çalışmalarını yürütebilirler.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"