Çalışma İmkanları


Bölümden mezun olanların üniversite eğitimleri boyunca Üniversite tarafından sunulan staj, part time çalışma imkanları sayesinde, öncelikli olarak staj yaptıkları şirketlerde işe yerleştirilmesi hedeflenmiştir. Diğer taraftan hızla gelişen inşaat sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek özel mimarlık büroları da mezunlarımızın iş bulabileceği kuruluşlar arasında yer almaktadır. Bir yandan da girişimciliği özendiren üniversitemizi kendi mimarlık bürolarını açmak isteyen öğrencilere yol gösterici olacaktır. Kamu kuruluşları ve belediyelerde iş bulma imkanı yanında bireysel veya grup olarak özel mimarlık ofisi açma olanağı da bulunmaktadır.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"