Çalışma İmkanları


Mezunların İstihdam Olanakları ve Üst Kademeye Geçiş:

Mezunlar; Ülkemiz enerji sektörü, elektromekanik sanayi ve elektronik sanayinde istihdam edilebilmekte, kamu kuruluşlarında elektrik ve elektronik birimlerinde görev alabilmektedirler. Kuruluşların elektrik enerjisi üretim santralleri, köy elektrifikasyonu, enerji sistemleri, endüstriyel otomasyon, haberleşme, aydınlatma, kuvvet tesisatı, bilgisayarlarda yazılım ve donanım alanlarında çalışabilmektedirler.

Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Elektrik Elektronik Mühendisliği bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"