Program Hakkında


Endüstri mühendisleri sanayinin bütün dallarında çalışma imkanına sahiptir. Ürün geliştirilmesinden, imalatına kadar bütün safhalarda görev alırlar. Endüstri mühendisliğinini amacı karlılık, etkinlik, verimlilik, esneklik duyarlılık ve yüksek kalitenin sağlanmasıdır. Ürün ve hizmetler ile ilgili süreçlerin sürekli geliştirilmesi bu programın içindedir. Bu sonuçları elde edebilmek için Endüstri Mühendisi, temel bilimler, yönetim bilimleri, bilgisayar bilimleri, insan ve sosyal bilimler ve çağdaş iletişim becerileri konularında yetkinlikler edinir. Öğrenci odaklı bilgi yaratma ve öğrenmeyi, sürekli güncellenen ders içerikleri ile destekleyen; Öğrencilerine sistem tasarlamak, geliştirmek ve uygulamaya koymak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandıran bir program ortaya koymaktır.

Amaç:

Karlılık, etkinlik, verimlilik, esneklik duyarlılık ve yüksek kalitenin sağlanmasıdır. Ürün ve hizmetler ile ilgili süreçlerin sürekli geliştirilmesi bu programın içindedir. Bu sonuçları elde edebilmek için Endüstri Mühendisi, temel bilimler, yönetim bilimleri, bilgisayar bilimleri, insan ve sosyal bilimler ve çağdaş iletişim becerileri konularında yetkinlikler edinir. Öğrenci odaklı bilgi yaratma ve öğrenmeyi, sürekli güncellenen ders içerikleri ile destekleyen; Öğrencilerine sistem tasarlamak, geliştirmek ve uygulamaya koymak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandıran bir program ortaya koymaktır.

Hedef:

1. Öğrencilerine matematik, mühendislik bilimi, yöneylem araştırması, uygulamalı olasılık ve istatistik, bilgisayar ve benzetim tekniklerini kullanarak problemleri modelleme ve çözebilme becerisi kazandırmak,

2. Öğrencileri farklı kurum ve kuruluşlarda uygulamalı ve disiplinlerarası çalışmalara dahil edip, takım elemanı olarak görevler üstlenmeye hazırlamak amacıyla sanayi ile işbirlikleri kurmak, 

3. Öğrencilere Endüstri Mühendisliği ile ilgili konularda yaptığı araştırma ve çalışmalardan elde ettiği verileri analiz edip yorumlayabilmesi, gerektiğinde uygulayabilmesi için imkan sağlamak,

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"