Program Hakkında


Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı, 240 AKTS’lik bir program olup normal mezuniyet süresi 8 sömestrden oluşan 4 akademik yıldır ve Üniversitemizin lisans eğitim-öğretimi veren diğer bölümlerinde olduğu gibi, Bilgisayar Mühendisliği Lisans eğitim-öğretim programında da 1 AKTS, öğrenci üzerinde 30 (saat/yarıyıl) eğitim-öğretim iş yüküne karşılık gelir. Eğitim-öğretim dili Türkçedir.

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü günümüzün ihtiyaçları doğrultusunda gelişen ve çeşitlenen bilişim sistemlerini tasarlayıp gerçekleştiren, üstün nitelikli ve sosyal sorumluluk sahibi mühendisler yetiştirmek için kurulmuştur. Bölüm bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı ve bilgisayar ağ yapıları alanlarını güçlü bir temel ile dengeli biçimde sunmaktadır. Buna ek olarak, Matematiksel Analiz, Fizik, İngilizce, Ekonomi ve Endüstriyel Yönetim gibi dersleri ayrıca seçmeli olarak alabilmektedirler.

Amaç:

Bilgisayar ve bilişim alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen, yetkin, yaratıcı, bilimsel üretim gücüne sahip, bilim ve deneyi esas kabul eden, katılımcı, sayısal ve akademik düşünme gücüne sahip, öğrenmeyi öğrenmiş ve yaşam boyu öğrenme düşüncesini benimseyen, sorumluluk almaktan kaçınmayan, uluslararası alanda üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeye katkıda bulunan ve etik davranış bilinciyle hareket eden bir bölüm olmaktır.

Hedef:

Kazandığı bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürerek bilgisayar bilimini üretici ve sürükleyici bir güç haline getiren ve küresel alandaki gelişmeleri izleyebilen ve rekabet cesaretine sahip mühendisleri yetiştirmek için sürekli yenilenme ve gelişme bilinciyle çalışan bir bölüm olmak.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"