Amaç ve Hedefler


AMAÇ VE HEDEFLER
Amaçlar
1Ulusal ve uluslararası bilgi ve değerlerin sentezinde araştırmacı, yaratıcı, paylaşımcı bireyler yetiştirir. Özgün eğitim ortamında teorik, uygulamalı dersler ve proje stüdyolarında temel bilgiler pekiştirilmektedir. Öğrencinin görsel kültürünün, dünya ve kent vizyonunun gelişmesi için etkinlikler desteklenmektedir. Temel zorunlu dersler ve mimari proje çalışmaları ile öğrencilerimizin istediği konuda kendilerini geliştirmeleri için uygun ortamlar sağlanmaktadır. Seminer, sempozyum, kongre, sergi, yarışma gibi teknik ve sosyal konularda da gelişim ve paylaşımlar desteklenmektedir.
Hedefler
1İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mimarlık Bölümü, geçmişin senteziyle geleceği tasarlayabilen, özgün ve etik, çevreye duyarlılığı yüksek, sanatsal ve teknik bilgisi yüksek, tasarlanan konular ve insan ihtiyaçları konusunda hassas, esnek düşünebilen, disiplinli çalışan, duyarlılığı ve farkındalığı yüksek, bilgiye ulaşmayı öğrenen, teknik uzmanların yetiştirilmesidir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"