Program Öğrenme Çıktıları ile Amaç Hedef İlişkisi


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLE AMAÇ HEDEF İLİŞKİSİ
BİLGİAmaçlarHedeflerT%
(Kurumsal, Olgusal)11
1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.5510100.00
2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.5510100.00
BECERİAmaçlarHedeflerT%
(Bilişsel, Uygulamalı)11
1Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.5510100.00
2Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.5510100.00
3Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.5510100.00
YETKİNLİKLERAmaçlarHedeflerT%
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)11
1Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.5510100.00
2Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.5510100.00
(Öğrenme Yetkinliği)
1Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.5510100.00
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
2Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.5510100.00
(Alana Özgü Yetkinlik)
1Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.5510100.00
2Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.5510100.00
İlişkili Program Öğrenme Çıktısı Sayısı / 111111--
İlişki Ağırlığı%55%55--
* Katkı Düzeyi; 0: Yok, 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek
* T: Toplam, %: Yüzdesi
BİLGİAmaçlarHedefler
(Kurumsal, Olgusal)11
1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.ÇYÇY
2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.ÇYÇY
BECERİAmaçlarHedefler
(Bilişsel, Uygulamalı)11
1Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.ÇYÇY
2Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.ÇYÇY
3Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.ÇYÇY
YETKİNLİKLERAmaçlarHedefler
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)11
1Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.ÇYÇY
2Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.ÇYÇY
(Öğrenme Yetkinliği)
1Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.ÇYÇY
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
2Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.ÇYÇY
(Alana Özgü Yetkinlik)
1Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.ÇYÇY
2Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.ÇYÇY
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )00
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )00
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )00
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )00
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )00
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )1111
BİLGİAmaçlarHedefler
(Kurumsal, Olgusal)11
1Tarihsel ve kültürel birikimden edinilen mimarlık bilgisini söylemsel, bilimsel, teknolojik ve estetik açıdan anlama, eleştirel bir şekilde yorumlama ve değerlendirme kabiliyetine sahiptir.XX
2Mimari tasarım ve uygulama alanında söylem-kuram-pratik ilişkisini kurmak ve geliştirmek için yeterli altyapıya sahiptir.XX
BECERİAmaçlarHedefler
(Bilişsel, Uygulamalı)11
1Grafik anlatım becerisi (uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojileri) kazanır.XX
2Bina Servis Sistemlerinin (tesisat, elektrik, düşey sirkülasyon, iletişim, güvenlik ve yangın koruma) tasarımının temel ilkelerini bilir.XX
3Mimarlık ve planlamanın temel tasarım ilkelerini, metotlarını tasarımı etkileyen etmenler bağlamında yorumlar.XX
YETKİNLİKLERAmaçlarHedefler
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)11
1Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.XX
2Mimari tasarım süreci ve uygulamasında bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır ve sorumluluk alır.XX
(Öğrenme Yetkinliği)
1Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama ve teknolojileri takip eder.XX
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
2Mimarlık ürün ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri hakkında bilgi sahibi olur; alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası yasal çerçeveyi, yönetmelik ve standartları bilir. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.XX
(Alana Özgü Yetkinlik)
1Kent düzleminden malzeme detayına kadar birçok farklı ölçekte tasarım ve uygulama alanlarında sorumluluk alır, gerektiğinde farklı meslek gruplarıyla iş birliği yapar.XX
2Doğal afetler ve mimarlık, sürdürülebilir çevre ve evrensel tasarım üzerine bilgi sahibi olur. Dünya ve Türkiye mimarlığını yakından takip ederek güncel mimarlık üretimi üzerine bütüncül bir görüş sahibi olur.XX
İlişkili Program Öğrenme Çıktısı Sayısı / 111111
İlişki Ağırlığı%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"