Program Hakkında


Elektronik teknolojileri, nano boyutlarda elektronik malzemelerin üretilmesi ve bilgisayar teknolojilerinin ilerlemesinden dolayı, bütün dünyada ve ülkemizde hızla gelişmektedir. İçinde bulunduğumuz bilgi çağının vazgeçilmezi olan teknoljik ilerlemenin ışığında, elektronik ve mikroişlemci tabanlı cihazlar yaşantımızın her alanına girmekte ve günümüze yön vermektedirler. Ayrıca elektrik enerjisi, üretimi, dağıtımı ve elektrik enerjisi kullanan daha tasarruflu sistemlerin üretilmesinin dünyadaki enerji kullanımı projelerini çok önemli duruma getirmiştir. Yenilebilir ve sürdürebilir enerji kaynaklarına olan ihtiyacın artması, bu sistemleri kontrol edecek mekanizmaların tasarlanamsı günümüzün popüler çalışma alanlarının başında gelmektedir. Ülkemizin 2023 yılı hedeflerindeki tercihli sektörler arasında elektrik enerjisi üretimi ve kullanımı, elektronik teknolojileri ilk sıralarda yer alması ve bu sektörlerin ülkemiz için yüksek üretim ve istihdam potansiyeli taşıması gibi sebepler göz önünde bulundurularak Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce)  Bölümü büyük önem arz etmektedir.

Amaç:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) Lisans Programının amacı, etik değerler doğrultusunda teknolojik ilerlemenin insanın hizmetine daha etkin sunmayı ilke edinmiş; yeni ve sürdürülebilir sistemlerinin geliştirilmesi konusunda araştırma yapabilen, çağdaş bilgilerle donanmış, mühendisler yetiştirmektir.

Hedef:

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%30 İngilizce) Lisans Programının hedefi asağıdaki gibi belirlenmiştir.

-Zengin akademik kadrosu, geniş çalışma alanları ve teknolojik gelişmelerin yakından takip edilebilecegi araştırma ortamı sağlayan kaynaklarıyla, öğretim üyeleri ve öğrenciler için çekim merkezi olmak,

-Ülkemizde, Elektrik, Elektronik, Haberleşme ve Mekatronik Mühendisliği alanında standartların oluşturulduğu çalışmalara katılarak katkı sağlamak ve üniversite – sanayi işbirliğini gerçekleştirmek,

-Edindiği bilgiyi sürekli olarak geliştiren, pratik ve hızlı çözümler üretebilen, ortak çalışmalarda uyumuyla dikkati çeken, insan ilişkilerinde başarılı; endüstri, akademi ve kamuda liderlik sağlayacak yeteneklere sahip, ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda topluma hizmet verecek mezunlar yetiştirmek,

-Bilgiyi paylaşan ve kıymetini bilen, kendisini sözlü ve yazılı ifade edebilen, uluslararası çalışmalarda yer alacak düzeyde yabancı dil eğitimi almış toplum bireyleri yetiştirmektir.

 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"