Alınacak Derece ve Düzeyi


Bu bölüm, yüksek öğretimde mühendislik (Gıda Mühendisliği) alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. 

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Gıda Mühendisliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"