Adem ELGÜN, Prof. Dr.

Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Gıda Bilim ve Teknolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~adem-elgun

Bülent NAZLI, Prof. Dr., Bölüm Başkanı

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Gıda Hijyeni , Gıda Teknolojisi , Kalite Güvence Sistemleri , Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~bulent-nazli

Banu METİN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Funguslarda ikincil metabolit gen kümeleri, Funguslarda eşeyli üreme , Fermente gıdalarda mikroorganizma çeşitliliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~banu-metin

Chi Ching LEE, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: The University Of Georgia

Araştırma Alanları: Food Microbiology, Food Safety, Fresh Produce, Sanitation

Web: akademik.izu.edu.tr/~chi-lee

Ertan ERMİŞ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: University Of Greenwich

Araştırma Alanları: Gıda Mikrobiyolojisi , Gıda Tozları Karakterizasyonu , Gıda Üretimi ve Çevre Koruma , Isıl olmayan alternatif gıda koruma yöntemleri, Tahıl işleme teknolojisi, Helal gıda araştırmaları

Web: akademik.izu.edu.tr/~ertan-ermis

Halime PEHLİVANOĞLU, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Trakya Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bitkisel Yağ Teknolojisi , Kalite Yönetim Sistemleri , Gıda Güvenliği , Gıda prosesleri ve laboratuvarları , Sıcak Soğuk Toz İçecek Grubu

Web: akademik.izu.edu.tr/~halime-pehlivanoglu

İbrahim GÜLSEREN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Penn State University

Araştırma Alanları: Gıdaların fiziksel özellikleri , Gıda kolloidleri , Emülsiyonlar , Gıda nanoteknolojisi , Biyoaktif moleküllerin enkapsülasyonu , Ultrasonik sensörlerin gıda teknolojisinde kullanımı , Teknik ve biyolojik fonksiyonellik gösteren süt bileşenleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-gulseren

Merve TOMAŞ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Antioksidanlar , Gıda Kimyası

Web: akademik.izu.edu.tr/~merve-tomas

Mustafa YILDIZ, Yrd.Doç.Dr.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~m-yildiz

Osman ARSLAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Köln Üniversitesi

Araştırma Alanları: İnorganik ve Malzeme Kimyası

Web: akademik.izu.edu.tr/~o-arslan

Marin Neio DEMİRCİ, Öğr. Gör.

Yüksek Lisans: University Of Central Lancashire

Araştırma Alanları: Gıda Güvenliği Yönetimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~marin-demirci

Ersoy ÖZ, Doç. Dr. *

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ersoy-oz

İbrahim DEMİR, Doç. Dr. *

Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: İstatistik

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-demir

Muhammed Zeki DURAK, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora: Cornell University

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~muhammed-durak

Bahar BİRSÖZ TERZİ, Dr. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~bahar-terzi

Mehmet DEMİRCİ, Prof. Dr. ***

Doktora: Georg-august-universitaet Göttingen

Araştırma Alanları: Gıda Kimyası, Beslenme, Süt Bilimi ve Teknolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~m-demirci

Mehmet DEMİRCİ, Arş. Gör.

Lisans: atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları: GIDA MÜHENDİSLİĞİ

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-demirci

Muhammed Yusuf ÇAĞLAR, Arş. Gör.

Lisans: Selçuk Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~yusuf-caglar

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"