Cengiz GÜNGÖR, Prof. Dr., Bölüm Başkanı

Doktora Pittsburg Üniversitesi

Araştırma Alanları: Endüstri Mühendisliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~cengiz-gungor

Ahmet Korhan BİNARK, Prof. Dr.

Doktora İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Makine Mühendisliği / Uçak Mühendisliği / Endüstri Mühendisliği , ( Proje Yönetimi, Danışmanlığı, Hakemliği ve İzleyiciliği ) ; ( Termodinamik, Isı Transferi, Isıtma- Soğutma - İklimlendirme, Güneş Enerjisi ve Alternatif Enerji Kaynakları Uygulamaları, Yanma, Alternatif Yakıtlar )

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-binark

Ahmet ALTUNDAĞ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Georg August Üniversitesi

Araştırma Alanları: Ters Saçılma Problemi , İntegral Denklemler , Hesaplamalı Tomografi

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-altundag

Aydın Mustafa ERMURAT, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Araştırma Alanları: İşletme Mühendisliği , İşletme yönetimi ve Pazarlama

Web: akademik.izu.edu.tr/~aydin-ermurat

Canser BİLİR, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Doğuş Üniversitesi

Araştırma Alanları: İşletme , Proje Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~canser-bilir

Cemil Faruk DURMAZ, Arş. Gör.

Araştırma Alanları: Makroekonomi

Web: akademik.izu.edu.tr/~faruk-durmaz

* 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

** 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"