Adem ELGÜN, Prof. Dr.

Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Gıda Bilim ve Teknolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~adem-elgun

Bülent NAZLI, Prof. Dr., Bölüm Başkanı

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Gıda Hijyeni , Gıda Teknolojisi , Kalite Güvence Sistemleri , Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~bulent-nazli

Banu METİN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Funguslarda ikincil metabolit gen kümeleri, Funguslarda eşeyli üreme , Fermente gıdalarda mikroorganizma çeşitliliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~banu-metin

Chi Ching LEE, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: The University Of Georgia

Araştırma Alanları: Food Microbiology, Food Safety, Fresh Produce, Sanitation

Web: akademik.izu.edu.tr/~chi-lee

Ertan ERMİŞ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: University Of Greenwich

Araştırma Alanları: Gıda Mikrobiyolojisi , Gıda Tozları Karakterizasyonu , Gıda Üretimi ve Çevre Koruma , Isıl olmayan alternatif gıda koruma yöntemleri, Tahıl işleme teknolojisi, Helal gıda araştırmaları

Web: akademik.izu.edu.tr/~ertan-ermis

Halime PEHLİVANOĞLU, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Trakya Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bitkisel Yağ Teknolojisi , Kalite Yönetim Sistemleri , Gıda Güvenliği , Gıda prosesleri ve laboratuvarları , Sıcak Soğuk Toz İçecek Grubu

Web: akademik.izu.edu.tr/~halime-pehlivanoglu

İbrahim GÜLSEREN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Penn State University

Araştırma Alanları: Gıdaların fiziksel özellikleri , Gıda kolloidleri , Emülsiyonlar , Gıda nanoteknolojisi , Biyoaktif moleküllerin enkapsülasyonu , Ultrasonik sensörlerin gıda teknolojisinde kullanımı , Teknik ve biyolojik fonksiyonellik gösteren süt bileşenleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-gulseren

Merve TOMAŞ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Antioksidanlar , Gıda Kimyası

Web: akademik.izu.edu.tr/~merve-tomas

Mustafa YILDIZ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Besin Hijyeni, Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~m-yildiz

Osman ARSLAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora:

Araştırma Alanları: İnorganik ve Malzeme Kimyası, Nanoteknoloji ve Nanoteknolojik Karakterizasyon Teknikleri , Nanomalzeme Teknolojisi , Organik-İnorganik Hibrit Polimer Malzemeler, Yüzey Kaplama Teknolojileri ve Fonksiyonel Kaplamalar, Sol Jel Kimyası ve Malzemeleri , Nanokompozit Teknolojisi ve Malzemeleri , Organometalik Kimya, Elektrospin Teknolojisi ve Nanofiber Malzemeler, 0D(Kuantum partikülleri ve Nanopartiküller), 1D (Nanoçubuklar ve fiberler), 2D and 3D Nanomalzemeler ve Sentezleme Teknikleri , Hot İnjeksiyon Metodu, Mikrodalga Teknikleri, Hidro/Solvotermal Teknik, Termal bozundurma metodu, Emulsiyon metodları, Çöktürme bazlı metodlar, CVD, ALD, Sensör Malzemeleri, Süperhidrofobik/Süperoleofobik Malzemeler, Plazmonik yapılar, H2 üretimi ve water splitting, UV ve Vis bölge fotokatalizi , Lityum Pilleri ve Nanomalzemeleri, Biobozunur(degrade) Malzemeler , Grafen ve Karbon kuantum partikülleri , Çizilme önleyici, aşınma önleyici, korozyon önleyici, antibakteriyel, termokromik, fotokromik, asit-baz dayanımlı yüzey kaplamaları

Web: akademik.izu.edu.tr/~o-arslan

Marın NEIO DEMIRCI, Öğr. Gör.

Araştırma Alanları: Gıda Güvenliği Yönetimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~marin-demirci

Ersoy ÖZ, Doç. Dr. *

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ersoy-oz

İbrahim DEMİR, Doç. Dr. *

Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: İstatistik

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-demir

Muhammed Zeki DURAK, Doç. Dr. *

Doktora:

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~muhammed-durak

Erdoğan Mehmet ÖZKAN, Yrd.Doç.Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~erdogan-ozkan

Öyküm Esra AŞKIN, Yrd.Doç.Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~oykum-askin

Mehmet DEMİRCİ, Prof. Dr. ***

Doktora:

Araştırma Alanları: Gıda Kimyası, Beslenme, Süt Bilimi ve Teknolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~m-demirci

Ezgi ŞENOL, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ezgi-senol

Hatice Ebrar KIRTIL, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~hatice-kirtil

Mehmet DEMİRCİ, Arş. Gör.

Lisans: Atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları: GIDA MÜHENDİSLİĞİ

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-demirci

Muhammed ÖZGÖLET, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~muhammed-ozgolet

Muhammed Yusuf ÇAĞLAR, Arş. Gör.

Lisans: Selçuk Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~yusuf-caglar

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"