İsmail KÜÇÜK, Prof. Dr.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ismail-kucuk

Abdulfetah Abdela SHOBOLE, Yrd.Doç.Dr.

Araştırma Alanları: Akıllı Şebekeleri, Elektrik Güç Sistem Koruması, Yenilenebilir Enerji Şebeke Entegrasyonu, Elektrik Güç Sistemi Üretim, İletim ve Dağıtım

Web: akademik.izu.edu.tr/~abdulfetah-shobole

Aydın Tarık ZENGİN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Graduate School Of Science And Technology

Araştırma Alanları: Kontrol Sistemleri, Robot Teknolojileri, Gömülü Sistemler, Linux

Web: akademik.izu.edu.tr/~tarik-zengin

Eşref OSMANLIOĞLU, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi

Araştırma Alanları: İletişim

Web: akademik.izu.edu.tr/~esref-osmanlioglu

Gökhan ERDEMİR, Yrd.Doç.Dr., Bölüm Başkanı

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Robotik, Kontrol sistemleri, Mobil robotlar

Web: akademik.izu.edu.tr/~gokhan-erdemir

Mohammed WADI, Yrd.Doç.Dr.

Araştırma Alanları: Güç şebekelerinin güvenilirliği Değerlendirmesi, Akıllı ve Kapalı Halka Grid'lerde Koruma yaklaşımları, Yenilenebilir Enerji ve Dağıtık Üretim, Bulanık Mantık ve Monte Carlo

Web: akademik.izu.edu.tr/~mohammed-wadi

Mustafa DOĞAN, Doç. Dr. *

Araştırma Alanları: Matematik, Matematik Eğitimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-dogan

Taylan YETKİN, Doç. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~taylan-yetkin

Şenol SANÇAR, Arş. Gör.

Araştırma Alanları: Massive MIMO Sistemlerde Kanal Kestirimi ve Sezimi, Kablosuz İletişim, Kanal Kestirimi, Veri Sezme

Web: akademik.izu.edu.tr/~senol-sancar

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"