Yahya Kemal YOĞURTÇU, Prof. Dr., Dekan

Doktora: University Of Bath

Araştırma Alanları: Katıhal Fiziği , yarıiletkenlerin optik ve elektrik özellikleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~kemal-yogurtcu

Adem ELGÜN, Prof. Dr.

Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Gıda Bilim ve Teknolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~adem-elgun

Ahmet Korhan BİNARK, Prof. Dr.

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Makine Mühendisliği / Uçak Mühendisliği / Endüstri Mühendisliği , ( Proje Yönetimi, Danışmanlığı, Hakemliği ve İzleyiciliği ) ; ( Termodinamik, Isı Transferi, Isıtma- Soğutma - İklimlendirme, Güneş Enerjisi ve Alternatif Enerji Kaynakları Uygulamaları, Yanma, Alternatif Yakıtlar )

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-binark

Bayram ÜNAL, Prof. Dr.

Doktora: De Montfort University

Araştırma Alanları: Yarıiletken Nanoteknolojisi, Dalga Klavuzlu Lazer, İleri (nano)Sensör Teknolojisi, BiyoNanoTeknoloji, Sayısal Mantık Tasarımı, Fiber-Optik Haberleşme

Web: akademik.izu.edu.tr/~bayram-unal

Bülent NAZLI, Prof. Dr.

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Gıda Hijyeni , Gıda Teknolojisi , Kalite Güvence Sistemleri , Besin Hijyeni ve Teknolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~bulent-nazli

Cengiz GÜNGÖR, Prof. Dr.

Doktora: Pittsburg Üniversitesi

Araştırma Alanları: Endüstri Mühendisliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~cengiz-gungor

Erol GÜRDAL, Prof. Dr.

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yapı Bilgisi ve Yapı Malzemeleri , Restorasyon

Web: akademik.izu.edu.tr/~erol-gurdal

İsmail KÜÇÜK, Prof. Dr.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ismail-kucuk

Mehmet Oktay CANSUN, Prof. Dr.

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yapı Bilgisi , Endüstrileşmiş Yapı Üretim Sistemleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~oktay-cansun

Mustafa Nizamettin ERDURAN, Prof. Dr.

Doktora: Edinburg Üniversitesi

Araştırma Alanları: Hızlı Nötron Fiziği, Nükleer Yapı Fiziği, Nükleer Cihazlar, Nükleer Teknik Uygulamaları

Web: akademik.izu.edu.tr/~nizamettin-erduran

Mümin YAMANKARADENİZ, Prof. Dr.

Doktora: Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~mumin-yamankaradeniz

Ömer Sadettin ÖKTEN, Prof. Dr.

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~omer-okten

Özkan İŞLER, Prof. Dr.

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yapı Statiği , Mukavemet , Betonarme , Çelik Yapılar , Binaların Güçlendirilmesi , Deprem Mühendisliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~ozkan-isler

Fatih KOÇAN, Doç. Dr.

Doktora: Case Western Reserve Unıversıty

Araştırma Alanları: Bilgisayar Bilimleri , Bilgisayar Mühendisliği , VLSI, FPGA, Yüksek Başarımlı Hesaplama , Yapay Sinir Ağları

Web: akademik.izu.edu.tr/~fatih-kocan

ABDULFETAH ABDELA SHOBOLE, Yrd.Doç.Dr.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~abdulfetah-shobole

Abdullah SÖNMEZ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Örüntü Tanıma, Makine Öğrenmesi, Veri Madenciliği, Mikroişlemciler, Dağıtık İşleme, Yazılım Mühendisliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~abdullah-sonmez

Aydın Mustafa ERMURAT, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Araştırma Alanları: İşletme Mühendisliği , İşletme yönetimi ve Pazarlama

Web: akademik.izu.edu.tr/~aydin-ermurat

Aydın Tarık ZENGİN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Kumamoto University

Araştırma Alanları: Kontrol Sistemleri, Robot Teknolojileri, Gömülü Sistemler, Linux

Web: akademik.izu.edu.tr/~tarik-zengin

Banu METİN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Funguslarda ikincil metabolit gen kümeleri, Funguslarda eşeyli üreme , Fermente gıdalarda mikroorganizma çeşitliliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~banu-metin

Canser BİLİR, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Doğuş Üniversitesi

Araştırma Alanları: İşletme , Proje Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~canser-bilir

Chi Ching LEE, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: The University Of Georgia

Araştırma Alanları: Food Microbiology, Food Safety, Fresh Produce, Sanitation

Web: akademik.izu.edu.tr/~chi-lee

Erkan TOPAL, Yrd.Doç.Dr.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~erkan-topal

Erol LOMLU, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Mimarlık

Web: akademik.izu.edu.tr/~erol-lomlu

Ertan ERMİŞ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: University Of Greenwich

Araştırma Alanları: Gıda Mikrobiyolojisi , Gıda Tozları Karakterizasyonu , Gıda Üretimi ve Çevre Koruma , Isıl olmayan alternatif gıda koruma yöntemleri, Tahıl işleme teknolojisi, Helal gıda araştırmaları

Web: akademik.izu.edu.tr/~ertan-ermis

EŞREF OSMANLIOĞLU, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Bahçeşehir Üniversitesi

Araştırma Alanları: İletişim

Web: akademik.izu.edu.tr/~esref-osmanlioglu

Farzad KIANI, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bilgisayar Ağları ve Güvenliği, Software Systems, Ad-Hoc Networks (WSN, MANET, VANET..), Pervasive Systems, Oyun Geliştirme

Web: akademik.izu.edu.tr/~farzad-kiani

Gökhan ERDEMİR, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Robotik, Kontrol sistemleri, Mobil robotlar

Web: akademik.izu.edu.tr/~gokhan-erdemir

Gülçin KAHRAMAN, Yrd.Doç.Dr.

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~gulcin-kahraman

Halime PEHLİVANOĞLU, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Trakya Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bitkisel Yağ Teknolojisi , Kalite Yönetim Sistemleri , Gıda Güvenliği , Gıda prosesleri ve laboratuvarları , Sıcak Soğuk Toz İçecek Grubu

Web: akademik.izu.edu.tr/~halime-pehlivanoglu

İbrahim GÜLSEREN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Penn State University

Araştırma Alanları: Gıdaların fiziksel özellikleri , Gıda kolloidleri , Emülsiyonlar , Gıda nanoteknolojisi , Biyoaktif moleküllerin enkapsülasyonu , Ultrasonik sensörlerin gıda teknolojisinde kullanımı , Teknik ve biyolojik fonksiyonellik gösteren süt bileşenleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-gulseren

Merve TOMAŞ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Antioksidanlar , Gıda Kimyası

Web: akademik.izu.edu.tr/~merve-tomas

MOHAMMED J.M. WADI MOHAMMED J.M. WADI, Yrd.Doç.Dr.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mohammed-wadi

Mustafa YILDIZ, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Besin Hijyeni, Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~m-yildiz

Oktay UCA, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Delft Technical University

Araştırma Alanları: Mühendislik Temel Alanı, Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak MühendisliğiUçak Mühendisliği

Web: akademik.izu.edu.tr/~oktay-uca

Osman ARSLAN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Köln Üniversitesi

Araştırma Alanları: İnorganik ve Malzeme Kimyası, Nanoteknoloji ve Nanoteknolojik Karakterizasyon Teknikleri , Nanomalzeme Teknolojisi , Organik-İnorganik Hibrit Polimer Malzemeler, Yüzey Kaplama Teknolojileri ve Fonksiyonel Kaplamalar, Sol Jel Kimyası ve Malzemeleri , Nanokompozit Teknolojisi ve Malzemeleri , Organometalik Kimya, Elektrospin Teknolojisi ve Nanofiber Malzemeler, 0D(Kuantum partikülleri ve Nanopartiküller), 1D (Nanoçubuklar ve fiberler), 2D and 3D Nanomalzemeler ve Sentezleme Teknikleri , Hot İnjeksiyon Metodu, Mikrodalga Teknikleri, Hidro/Solvotermal Teknik, Termal bozundurma metodu, Emulsiyon metodları, Çöktürme bazlı metodlar, CVD, ALD, Sensör Malzemeleri, Süperhidrofobik/Süperoleofobik Malzemeler, Plazmonik yapılar, H2 üretimi ve water splitting, UV ve Vis bölge fotokatalizi

Web: akademik.izu.edu.tr/~o-arslan

Yahya ŞİRİN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi

Araştırma Alanları: Bilgisayarlı Görü, Örüntü Tanıma, Görüntü Sınıflandırma, Yazılım Mimarisi, Yazılım Planlama, Nesneye Dayalı Tasarım, Otomatik Kontrol, Veri Tabanı Sistemleri ve Veri Madenciliği.

Web: akademik.izu.edu.tr/~yahya-sirin

Zeynep KEREM ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr.

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Şehir ve Bölge Planlama , Mimarlık

Web: akademik.izu.edu.tr/~zeynep-keremozturk

Enes ALUÇ, Mimar, Öğr. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~enes-aluc

Marin Neio DEMİRCİ, Öğr. Gör.

Yüksek Lisans: University Of Central Lancashire

Araştırma Alanları: Gıda Güvenliği Yönetimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~marin-demirci

Serhat ANIKTAR, Arş. Gör., Öğr. Gör.

Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Mekan Algısı , Bilgisayar Destekli Tasarım , Mimari Tasarım , Bina Bilgisi , Çocuk ve Mekan , Eğitim Yapıları

Web: akademik.izu.edu.tr/~serhat-aniktar

Şahika ÖZDEMİR, Öğr. Gör.

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: İç Mimarlık, Mimari Tasarımda Bilişim, Mimari Tasarım

Web: akademik.izu.edu.tr/~sahika-ozdemir

Coşkun ÖZKAN, Prof. Dr. *

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~coskun-ozkan

Candan ÇITAK, Doç. Dr. *

Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yapı Üretimi , Yapı Bilgisi , Konut Üretimi

Web: akademik.izu.edu.tr/~candan-citak

Emre ÇEVİKCAN, Doç. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~emre-cevikcan

Ersoy ÖZ, Doç. Dr. *

Doktora: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ersoy-oz

İbrahim DEMİR, Doç. Dr. *

Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: İstatistik

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-demir

Muhammet KURULAY, Doç. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~muhammet-kurulay

Mustafa DOĞAN, Doç. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-dogan

Mustafa ÖZGÜNLER, Doç. Dr. *

Doktora: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yapı Fiziği , Yangın Güvenlik Önlemleri , Uygulama Projesi

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-ozgunler

Şule Itır SATOĞLU, Doç. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~sule-satoglu

Taylan YETKİN, Doç. Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~taylan-yetkin

Bülent ÇINAR, Yrd.Doç.Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~bulent-cinar

Erdoğan Mehmet ÖZKAN, Yrd.Doç.Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~erdogan-ozkan

Erkan AVLAR, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora: Yıldız Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~erkan-avlar

Ferhat ÖZOK, Yrd.Doç.Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ferhat-ozok

Gülüstan DOĞAN, Yrd.Doç.Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~gulustan-dogan

Mehtap YALÇINKAYA, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Nükleer Fizik

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehtap-yalcinkaya

Muhammed Zeki DURAK, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora: Cornell University

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~muhammed-durak

Öyküm Esra AŞKIN, Yrd.Doç.Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~oykum-askin

Suat ÇAKIR, Yrd.Doç.Dr. *

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~suat-cakir

Ümit Turgay ARPACIOĞLU, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yapı Fiziği , Enerji Yönetimi , Mimari Tasarım

Web: akademik.izu.edu.tr/~umit-arpacioglu

Mahmoud ZIN ALABADIN, Öğr. Gör. *

Yüksek Lisans: Halep Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mahmoud-alabadin

Seda TÖNÜK, Prof. Dr. **

Doktora: Technische Universitaet Wien

Araştırma Alanları: Mimari Tasarım , Bina Bilgisi , Sürdürülebilir Mimarlık

Web: akademik.izu.edu.tr/~seda-tonuk

Banu BODUROĞLU, Öğr. Gör. **

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~banu-boduroglu

Besim Ömer DARTAN, Öğr. Gör. **

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~besim-dartan

Burcu YÜCETAŞ URAL, Öğr. Gör. **

Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~burcu-ural

Can AKIN, Öğr. Gör. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~can-akin

Deniz Aylin AKIN, Öğr. Gör. **

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~deniz-yilmazer

Ergün ŞİMŞEK, Öğr. Gör. **

Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ergun-simsek

Mahmud Sami KARAHASANOĞLU, Öğr. Gör. **

Yüksek Lisans: Bahçeşehir Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mahmud-arpaci

Mehmet Hakan YILMAZER, Öğr. Gör. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-yilmazer

Mehmet Şimşek DENİZ, Öğr. Gör. **

Yüksek Lisans: Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Restorasyon

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-deniz

Merve BÖLÜKBAŞI, Öğr. Gör. **

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~merve-bolukbasi

Mustafa Emre GÖZLEVELİ, Öğr. Gör. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-gozleveli

Rabia Zeynep İŞLER, Öğr. Gör. **

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~rabia-isler

Serkan AKIN, Öğr. Gör. **

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~s-akin

Taçnur ÖZ, Öğr. Gör. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~tacnur-oz

Veli ÖZTÜRK, Öğr. Gör. **

Yüksek Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~veli-ozturk

Volkan ÖZTAŞ, Öğr. Gör. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~volkan-oztas

Kerim ALTUĞ, Öğr. Gör. Dr. **

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Mimarlık Tarihi , Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Selçuklu ve Erken Osmanlı Mimarisi, Geç Antik Çağ ve Bizans Mimarisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~kerim-altug

Erdem KÖYMEN, Dr. **

Araştırma Alanları: Bilgisayar Destekli Tasarım , Mimari Tasarım , 3B Animasyon Filmler , Arttırılmış Gerçeklik , Grafik Tasarım ve Baskı

Web: akademik.izu.edu.tr/~erdem-koymen

Ahmet Bilal ARSLAN, Uzman (Akademik) **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ahmet-arslan

Mehmet DEMİRCİ, Prof. Dr. ***

Doktora: Georg-august-universitaet Göttingen

Araştırma Alanları: Gıda Kimyası, Beslenme, Süt Bilimi ve Teknolojisi

Web: akademik.izu.edu.tr/~m-demirci

Ayşenur GENÇDOĞMUŞ, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~aysenur-gencdogmus

Ayşıl COŞKUNER, Arş. Gör.

Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yapı Malzemeleri

Web: akademik.izu.edu.tr/~aysil-coskuner

Cemil Faruk DURMAZ, Arş. Gör.

Lisans: İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: Makroekonomi

Web: akademik.izu.edu.tr/~faruk-durmaz

Ezgi ŞENOL, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ezgi-senol

Furkan CANPOLAT, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~furkan-canpolat

Hatice Ebrar KIRTIL, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~hatice-kirtil

İbrahim Agah TAŞTEMİR, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ibrahim-tastemir

Kevser Nur ÇOĞALMIŞ, Arş. Gör.

Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi

Araştırma Alanları: Makine Öğrenmesi, Bilgi Çıkarımı, Veri Analizi

Web: akademik.izu.edu.tr/~kevser-cogalmis

Mehmet DEMİRCİ, Arş. Gör.

Lisans: atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları: GIDA MÜHENDİSLİĞİ

Web: akademik.izu.edu.tr/~mehmet-demirci

Melike Nur MERMER, Arş. Gör.

Lisans: Sakarya Üniversitesi

Araştırma Alanları: Veri Yapıları ve Algoritmalar, Makine Öğrenmesi, Optimizasyon

Web: akademik.izu.edu.tr/~melike-mermer

Muhammed ÖZGÖLET, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~muhammed-ozgolet

Muhammed Emin AKYÜREK, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~muhammed-akyurek

Muhammed Yusuf ÇAĞLAR, Arş. Gör.

Lisans: Selçuk Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~yusuf-caglar

ÖMER FARUK TEKİN, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~omer-tekin

Reyhan DADAKOĞLU, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~reyhan-dadakoglu

Şenol SANÇAR, Arş. Gör.

Araştırma Alanları: Massive MIMO Sistemlerde Kanal Kestirimi ve Sezimi, Kablosuz İletişim, Kanal Kestirimi, Veri Sezme

Web: akademik.izu.edu.tr/~senol-sancar

Türkan HARMANBAŞI, Arş. Gör.

Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi

Araştırma Alanları: İç Mimarlık, Mimarlık Tarihi

Web: akademik.izu.edu.tr/~turkan-harmanbasi

Zeliha Büşra ERYİĞİT, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~zeliha-eryigit

Elifcan DUYGUN, Öğr. Gör., Arş. Gör. **

Yüksek Lisans: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~elifcan-duygun

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"